De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelen met baby’s : onderzoek naar spelstimulering op de babygroep in de kinderopvang

Rechten:

Spelen met baby’s : onderzoek naar spelstimulering op de babygroep in de kinderopvang

Rechten:

Samenvatting

In opdracht van Stichting Kinderopvang Nederland (SKON) is er onderzoek gedaan naar welke factoren van invloed zijn op de mate waarin er spelactiviteiten worden gedaan op de babygroep. Dit is tevens de hoofdvraag van dit onderzoek. Vervolgens zijn er in het literatuuronderzoek de deelvragen onderzocht waaruit is gebleken dat baby’s door middel van spel zich leren te ontwikkelen op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Om spel te kunnen stimuleren op de babygroepen zijn de ruimte-indeling, de juiste spelmaterialen en veiligheid op de groep belangrijk. Sensitieve responsiviteit van pedagogische medewerkers en een vaste routine zijn belangrijk voor het creëren van veiligheid bij kinderen. Mogelijke knelpunten zouden kunnen zijn dat er te grote groepen zouden zijn, teveel kinderen per leidsters, een instabiele groep, weinig bijscholing, niet de juiste opleiding en hoge werkdruk. De onderzoeksmethoden die in dit onderzoek zijn gebruikt zijn enquêtes, diepte-interviews en het NCKO-kwaliteitsinstrument, waarmee de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang wordt gemeten. Alle gegevens in dit onderzoek zijn geanonimiseerd en worden niet voor andere doeleinden dan voor dit onderzoek gebruikt. Alle respondenten zijn in de leeftijd tussen 23 en 43 jaar. De belangrijkste uitkomsten uit het veldonderzoek zijn dat pedagogische medewerkers aangeven meer gericht zijn op zorgtaken, administratie en overleg met collega’s dan met het spelen met baby’s. Daarnaast hebben ze fysieke klachten door het werk op de babygroep. Uit de observaties is gebleken dat de ruimte-indeling goed is ingericht, maar er niet altijd gecommuniceerd wordt met baby’s en niet altijd orde en controle op de groep is. De factoren die van invloed kunnen zijn op de mate waarin er spelactiviteiten op de babygroep worden gedaan zijn dat pedagogische medewerkers naast de zorgtaken andere taken hebben, ze hebben last van fysieke klachten door het werk, er is weinig interactie tussen leidster en kind en weinig orde en controle. Aanbevelingen voor de opdrachtgever zijn de fysieke werkdruk op de babygroep aan te pakken door middel van extra groepshulp of extra krachten voor zover dat financieel mogelijk is. Daarnaast zou het goed zijn als er meer interactie is tussen leidster en kind en er meer orde en controle op de babygroep is om een gevoel van veiligheid bij de baby’s te stimuleren, waardoor er ook meer rust op de groep komt. Hoewel er vaste tijden voor het slapen, eten en verschonen is zouden er ook in het dagschema vaste momenten voor spelactiviteiten opgenomen kunnen worden

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Pedagogiek
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk