De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geactualiseerd dieetboek : Productiekeuken Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen ‘de Brug’

Rechten:

Geactualiseerd dieetboek : Productiekeuken Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen ‘de Brug’

Rechten:

Samenvatting

Doel De huidige recepturen van de productiekeuken van ISZ de Brug zijn gebaseerd op verouderde dieetrichtlijnen, waardoor de warme maaltijden mogelijk niet optimaal van samenstelling zijn voor haar cliënten met en zonder dieet. Omdat ISZ de Brug dagelijks verantwoordelijk is voor zo’n 1700 warme maaltijden, is het van groot belang dat er voor de maaltijdreceptuur gebruik gemaakt wordt van de meest recente dieetbehandelingsrichtlijnen. Dit kan verwezenlijkt worden door middel van een adviesrapport in de vorm van een dieetboek met dieetlijsten. Zo kan De Brug dagelijks een warme maaltijd aan haar cliënten verstrekken welke aan de nieuwste dieetrichtlijnen voldoet. Ook wordt er hierbij rekening gehouden met de preventie van ondervoeding. Methoden Om informatie te verkrijgen omtrent twee actuele onderwerpen binnen de verpleeghuiszorg, is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar ‘ondervoeding onder ouderen (binnen verpleeghuizen)’ en ‘BMI en ouderen’. Deze twee onderwerpen zijn geselecteerd naar aanleiding van het nog altijd opvallend hoge percentage ondervoeding dat voorkomt onder ouderen binnen de verpleeghuiszorg. Daarnaast zijn beide onderwerpen aangedragen door de opdrachtgever als onderzoeksonderwerpen. Naast literatuuronderzoek zijn er (anonieme) interviews afgenomen, allereerst met medewerkers(N=4) van de Brug. Dit om hun visie en mening te achterhalen omtrent het huidige en toekomstige dieetbeleid. Ook zijn er bewoners(N=3) geïnterviewd over hun visie en mening omtrent de geserveerde maaltijden en dieettrouw. Daarnaast is, voor het opstellen van de dieetlijsten voor het adviesrapport, een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de meest recente dieetbehandelingsrichtlijnen en de niet toepasbare voedingsmiddelen. Dit betreft voedingsmiddelen welke niet geschikt geacht worden binnen een bepaald dieet, omdat deze klachten kunnen veroorzaken. Ook dient er binnen de diëten rekening te worden gehouden met de preventie van ondervoeding. Resultaten Literatuurstudie Ondervoeding wordt onder ouderen in verpleeghuizen nog altijd onvoldoende gesignaleerd en draagt daardoor bij aan de hogere mortaliteit binnen verpleeghuizen. Een betere voedingsstatus zorgt voor een langer en kwalitatief beter leven. Daarbij blijkt een hogere BMI tussen 25 kg/m2 en 29,9 kg/m2 bij ouderen een beschermend effect te hebben tegen verschillende gezondheidsproblemen doordat het immuunsysteem sterker blijft. Een hogere BMI kan daarmee bijdragen aan een lagere mortaliteit en een lagere prevalentie van ondervoeding. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het opstellen van het dieetboek. Interviews De meningen van de medewerkers(N=4) omtrent het dieetbeleid blijken niet eensgezind. De ene medewerker ziet de diëten graag verder gesplitst. Een ander geeft echter aan de diëten juist meer samengevoegd te willen hebben. Ook de kennis van de medewerkers omtrent de diëten en richtlijnen is uiteenlopend. Hierdoor wordt het werken met de dieetrichtlijnen als ‘rommelig’ ervaren. De meningen van de bewoners(N=3) blijken wél eensgezind. Zij geven allen aan dat de maaltijden naar tevredenheid zijn en er voldoende keuze is ondanks de beperkingen van het dieet dat zij volgen en zien zij allen het belang in van dieettrouw om zo klachten te voorkomen. Daarnaast geven zij allen aan geen tot weinig moeite te ondervinden met het trouw blijven aan het dieet. 5 Adviesrapport Het adviesrapport, uitgemond in een dieetboek, is opgedeeld in 15 verschillende diëten waar de productiekeuken van de Brug mee kookt. Deze zijn verwerkt tot dieetlijsten. De dieetlijsten bestaan uit een korte inleiding omtrent dat dieet gevolgd door een overzichtelijke tabel met niet toepasbare voedingsmiddelen binnen dat dieet, gerangschikt op alfabetische volgorde. Diëten waarbij een dergelijke tabel niet geschikt geacht werd, bevatten tips en adviezen met betrekking tot dat dieet. Binnen alle diëten is daarnaast rekening gehouden met het verlagen van de prevalentie van ondervoeding. Conclusie Het is van belang dat het dieetbeleid van ISZ de Brug geactualiseerd wordt door middel van het opgestelde adviesrapport in de vorm van een dieetboek. Op deze manier zullen de cliënten van de Brug dagelijks volwaardige maaltijden geserveerd krijgen, welke gebaseerd zijn op de meest recente dieetrichtlijnen. Het dieetboek kan daarnaast mogelijk bijdragen aan het verlagen van de prevalentie van ondervoeding onder cliënten van ISZ de Brug. Het dieetboek is gebaseerd op het handhaven van een hogere BMI en een hoger gewicht. Om deze reden zijn binnen het dieetboek (waar mogelijk) voornamelijk producten toegepast uit de Middenweg- en Uitzonderingcategorie van het Voedingscentrum. Op deze manier worden er niet enkel magere producten aanbevolen aan cliënten zodat onnodig gewichtsverlies voorkomen kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk