De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leidraad pedagogisch voedingsbeleid : Ontwikkeling van het voedingsbeleid voor Kinderopvang De Tuintjes in Zuid aangepast aan kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar

Rechten:

Leidraad pedagogisch voedingsbeleid : Ontwikkeling van het voedingsbeleid voor Kinderopvang De Tuintjes in Zuid aangepast aan kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar

Rechten:

Samenvatting

Doel Het doel van het onderzoek was een integraal verantwoord pedagogisch voedingsbeleid ontwikkelen voor de vier locaties van Kinderopvang de Tuintjes in Zuid, afgestemd op de individuele ontwikkeling van het kind. Het pedagogisch onderdeel van het voedingsbeleid was bestemd voor kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar. Het voedingsbeleid van Kinderopvang De Tuintjes in Zuid is gebaseerd op twee scriptie onderzoeken, namelijk een voedingskundig scriptie onderzoek en een scriptie onderzoek naar de pedagogische ondersteuning van het voedingsbeleid. Methode Om inzicht te krijgen in de werkwijzen van de pedagogisch medewerkers op de drie verschillende locaties van de kinderopvang zijn er observaties uitgevoerd. Om meer inzicht te verwerven in de ontwikkeling van kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar is er literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast was het van belang de kennis en meningen van de ouders te achterhalen. Dit is gedaan door middel van kwalitatief onderzoek in de vorm van half gestructureerde interviews bij 10 ouders. Tevens is er kwantitatief onderzoek verricht in de vorm van enquêtes onder 52 ouders, de respons op de enquête was 38%. Resultaten: Uit de observaties is gebleken dat de verschillende locaties van Kinderopvang De Tuintjes in Zuid ongeveer hetzelfde dagritme aanhielden met dezelfde rituelen bij de maaltijden, zoals een liedje zingen voor de maaltijd. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat pedagogisch medewerkers een belangrijke voorbeeldfunctie hebben tegenover de kinderen. Overeenkomst tussen de thuissituatie en de kinderopvang in regels, tijden en rituelen bij de maaltijdmomenten bleek structuur te geven aan kinderen. Uit de interviews is gebleken dat ongeveer de helft van de ouders de communicatie met de kinderopvang goed vinden verlopen. Communicatie over wat de kinderen gegeten hebben en welke handelingen ze zelfstandig uit kunnen voeren vonden ouders belangrijk. Acht van de geïnterviewde ouder(s)/verzorger(s) gaven aan ondersteuning van de pedagogisch medewerkers bij de ontwikkeling van het kind belangrijk te vinden. Twee ouders gaven aan deze ondersteuning minder belangrijk te vinden, omdat het kind minder dan twee dagen per week naar de kinderopvang ging. Uit de enquête is gebleken dat de regels, tijden en rituelen van de kinderopvang overeenkomen met de thuissituatie. Tevens blijken ouder(s)/verzorger(s) het introduceren van groenten als tussendoortje een goede oplossing te vinden voor het tekort aan groenten dat de kinderen binnenkrijgen. Tevens vinden Ouder(s)/verzorger(s) ondersteuning bij de motorische en algemene ontwikkeling van kinderen door pedagogisch medewerkers belangrijk. Conclusie/Discussie: Om het voedingsbeleid pedagogisch te kunnen ondersteunen is het van belang dat de kennis van ouder(s)/verzorgers over de ontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdscategorieën vergroot word. Tevens zal de communicatie tussen de ouders(s)/verzorger(s) over de ontwikkeling van kinderen en de voeding van kinderen verbeterd moeten worden. Ook regels, tijden en rituelen van de kinderopvang zullen beter naar de ouder(s)/verzorger(s) gecommuniceerd moeten worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk