De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is de diëtist een ontbrekende discipline in de verslavingszorg?

Rechten:

Is de diëtist een ontbrekende discipline in de verslavingszorg?

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: In de verslavingszorg wordt verslaving beoordeeld als een ziekte. Er spelen verschillende determinanten een rol bij het ontstaan en voortbestaan van een verslaving of een middelgebonden stoornis. De middelen kunnen onderscheiden worden in drie groepen; verdovende, stimulerende en bewustzijnsveranderende middelen. Alcoholverslaving betreft de grootste prevalentie, gevolgd door opiaten en cannabis. Overmatig alcohol- en/of drugsgebruik heeft invloed op de voedingstoestand en richt schade aan zowel lichaam als geest. De effecten op voeding zijn gerelateerd aan gedragsveranderingen; alcohol- en drugsverslaafden hebben afwijkende eetgewoontes en hebben een grotere kans op het ontwikkelen van eetproblemen. Aandoeningen door overmatig alcoholmisbruik zijn onder andere vitaminedeficiënties van vitamine A, B1 en B11, diabetes mellitus type II, levercirrose, alcoholische hepatitis, alvleesklierontstekingen, jicht, het syndroom van Korsakov en er is een verhoogd risico op kanker van mond, pharynx, slokdarm en lever. Drugsverslaafden lijden vaak aan energie- en eiwitondervoeding. Daarnaast kan het gebruik van drugs via injecties infectieziekten veroorzaken, zoals aids en hepatitis. Infectieziekten leiden tot een verhoogde voedingsbehoefte, verandering in smaak en verlies van de eetlust. Aanpassing van het dieet kan helpen om complicaties en/of klachten te verminderen of zelfs te voorkomen. Het doel van deze studie is om in kaart te brengen wat een diëtist kan betekenen binnen Amethist Verslavingszorg Flevoland. Met andere woorden: aantonen wat de meerwaarde is van een diëtist binnen Amethist. Methoden: Allereerst is er literatuuronderzoek uitgevoerd betreft verslaving, prevalentie, soorten middelen, de voedingstoestand van alcohol- en drugsgebruikers, veelvoorkomende gezondheidsklachten en (voedingsgerelateerde) behandeling van verslaving. Om informatie te verkrijgen omtrent het voedingsbeleid in andere instellingen voor alcohol- en drugsverslavingen in Nederland, zijn er e-mails verstuurd. Om inzicht te krijgen in de situatie binnen Amethist zijn er interviews afgenomen met zowel medewerkers (N=6) als cliënten (N=4). Zij zijn gevraagd naar hun visie op het voedingsbeleid en de hygiëne in de instellingskeuken. Resultaten: Er is een e-mail verzonden naar 24 verschillende verslavingsinstellingen in Nederland. In totaal hebben zestien instellingen gereageerd op de e-mail, waarbij vier instellingen aangaven een diëtist/voedingsdeskundige in dienst te hebben. Deze hebben echter niet gereageerd op een tweede mail, waarin gevraagd werd deel te nemen aan het onderzoek. Er is daarom gekozen hen niet te interviewen. Wat betreft het voedingsaanbod waren de meningen tussen de medewerkers en cliënten erg verdeeld. Voor zowel het aanbod van voeding bij het ontbijt, de lunch, het avondeten als de tussendoortjes vonden alle cliënten dit voldoende. Onder de medewerkers was een meningsverschil. Dit gold ook voor de variatie in voeding. De meerderheid van de cliënten vond de variatie goed, met uitzondering van de variatie in tussendoortjes. Daarnaast was er verschil in mening betreft de hygiëne in de instellingskeuken. De helft van de cliënten vond de hygiëne goed. Twee van de drie medewerkers vond de hygiëne slecht, waarbij de derde medewerker aangaf dat de hygiëne wisselt van slecht tot goed. Een ander verschil in mening tussen cliënten en medewerkers ging over de bereidingstijd van anderhalf uur. Geen van de cliënten gaf aan dat de bereidingstijd te kort was. Daarentegen gaven twee van de drie medewerkers aan dat deze te krap is. De cliënten waren meer tevreden over het aanbod, variatie in voeding en de hygiëne in de instellingskeuken ten opzicht van de medewerkers. Het budget van €2,50 per persoon voor de avondmaaltijd vonden alle geïnterviewden, behalve één cliënt, voldoende. Daarnaast vonden alle geïnterviewden de hulpmiddelen, zoals de verhoudingstabellen voor groente, vlees en aardappelen, erg handig. Ze waren echter wel van mening dat het bereiden van de avondmaaltijd voor dertig personen gedaan moet worden door drie personen in plaats van twee. Cliënten zouden meer informatie willen krijgen over gezonde voeding en leefstijl. Medewerkers waren het erover eens dat cliënten deze informatie ook zouden moeten ontvangen. Conclusie: Het voedingsbeleid binnen Amethist is verouderd, waardoor er een aantal knelpunten voorkomen. Om deze reden is het van belang dat het voedingsbeleid wordt herzien met behulp van het adviesrapport, in samenwerking met een diëtist. Het is van belang dat er meer aandacht wordt besteed aan de verschillende diëten, voedingsbehoeftes, (voedingsgerelateerde) gezondheidsklachten, variatie in tussendoortjes en de avondmaaltijd en de hygiëne en werkwijze in de keuken. Daarbij is het belangrijk dat de medewerkers binnen Amethist op de hoogte worden gebracht van de veranderingen en kennis krijgen over gezonde voeding.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk