De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pedofiele jongeren : een onderzoek naar ervaringen van pedofiele jongeren bij het zoeken naar informatie en hulp

Rechten:

Pedofiele jongeren : een onderzoek naar ervaringen van pedofiele jongeren bij het zoeken naar informatie en hulp

Rechten:

Samenvatting

In dit afstudeerwerkstuk is voor opdrachtgever Ouders Online onderzocht wat de ervaringen zijn van jongeren met pedofiele gevoelens met het zoeken van informatie en hulp om met hun gevoelens om te gaan. Via literatuuronderzoek zijn de basisvragen wat is pedofilie, de mogelijke oorzaak en de behandeling beantwoord. Vervolgens is ook via literatuuronderzoek onderzocht hoe jongeren met pedofiele gevoelens zoeken naar informatie over pedofilie en hulp om met deze gevoelens om te gaan, hoe de behandeling van deze jongeren in de reguliere hulp is geregeld en welke factoren volgens deze jongeren een rol spelen bij effectieve hulp. Via veldonderzoek is bekeken waar en hoe jongeren zoeken naar informatie over pedofilie, hoe eenvoudig het is het voor jongeren om via internet betrouwbare en begrijpelijke informatie te vinden over pedofilie, waar jongeren met pedofiele gevoelens terecht kunnen voor reguliere hulp en of er daar bepaalde voorschriften of protocollen voor zorgverleners gericht op jongeren zijn, en hoe de jongeren de geboden hulp ervaren. Er is vastgesteld dat jongeren in toenemende mate via internet hun informatie zoeken, maar dat hun vaardigheid in het zoeken en het beoordelen van de betrouwbaarheid van de gevonden informatie minder goed is dan vaak wordt aangenomen. Er is vastgesteld dat er nauwelijks Nederlandse sites zijn die informatie aanbieden over pedofilie of hulp bij het omgaan met pedofiele gevoelens. Om de ervaringen in kaart te brengen is door middel van een gestructureerd online interview aan pedofiele jongeren (en ex-jongeren) gevraagd naar hun eerste ervaringen met het zoeken naar informatie, hulp en hun beoordeling van de gevonden informatie en hulp (n=48). Hieruit is gebleken dat op alle onderzochte gebieden de ervaring niet goed was. Informatie is slecht te vinden, en het soort informatie sluit weinig aan bij de behoefte. Er is grote behoefte aan inhoudelijke informatie (‘Wat gaat pedofilie betekenen voor de rest van mijn leven’). Niet alleen informatie maar ook hulp is moeilijk te vinden en wat er is lijkt zich voornamelijk te richten op hulp na een gerechtelijke veroordeling. Het gebrek aan ervaring van de hulpverleners met de problematiek wordt relatief vaak als een probleem benoemd. Hulpverleners staan volgens de respondenten echter meestal wel open voor de hulpvraag. De hulp die andere pedofielen kunnen bieden wordt zeer gewaardeerd. Er wordt aanbevolen om meer informatie beschikbaar te stellen. Deze informatie zou om de betrouwbaarheid te garanderen in samenwerking met bekende instellingen gemaakt en gepresenteerd moeten worden. Een andere belangrijke aanbeveling is dat de inhoud van de informatie zou met advies van pedofielen zelf opgesteld wordt om zo beter aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast zou de bereikbaarheid en beschikbaarheid van lotgenoten contact vergroot kunnen worden, met speciale aandacht voor de jongeren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingPedagogiek (Deeltijd)
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk