De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken voor het kind : een onderzoek naar het verbeteren van de samenwerking tussen basisscholen en de Naschoolse Behandeling aan de hand van hun verwachtingen

Rechten:

Samenwerken voor het kind : een onderzoek naar het verbeteren van de samenwerking tussen basisscholen en de Naschoolse Behandeling aan de hand van hun verwachtingen

Rechten:

Samenvatting

‘Hoe kan de samenwerking tussen de Naschoolse Behandeling en scholen verbeterd worden zodat aan de verwachtingen van beiden wordt voldaan en de ondersteuning aan de doelgroep daardoor wordt versterkt? Dit is de centrale vraag in dit onderzoek wat gedaan is in opdracht van Naschoolse Behandeling (NB) De Vlinder. De aanleiding voor het onderzoek is dat bij scholen vaak veel onbekendheid is over de NB en weinig bekend is over de wederzijdse verwachtingen. Doordat intensiever samengewerkt gaat worden, willen ze weten waar ze scholen over moeten informeren en waar ze behoefte aan hebben in ondersteuning, zo hopen ze kinderen en scholen nog beter te kunnen helpen. Het onderzoek bestaat uit een literatuur- en veldonderzoek. In de literatuur werd onderzocht wat belangrijk is bij een samenwerking tussen pedagogische instellingen en wat scholen hebben aan samenwerking met de NB. Naar aanleiding van deze informatie is een enquête gedaan bij scholen en zijn pedagogisch medewerksters van de NB geïnterviewd. Zo is onderzocht wat scholen weten van de NB, hoe de samenwerking op dit moment verloopt, wat men van elkaar verwacht in samenwerken, hoe men de samenwerking graag zou zien en wat mogelijkheden zijn in samenwerken. Uit de het onderzoek bleek dat door een toename aan opvoedingsproblemen en zwaardere problematiek bij kinderen op scholen, een grotere behoefte is aan samenwerken met externe instellingen. De NB zou hier een bijdrage in kunnen leveren door leerkrachten te begeleiden, zodat deze de benodigde zorg kunnen bieden. Door gedragsproblemen van kinderen te bespreken kunnen expertises gedeeld worden en door afstemming één lijn in de behandeling getrokken worden. Om meer uit de samenwerking tussen de NB en scholen in hun omgeving te halen, kan de samenwerking op verschillende gebieden verbeterd worden. Het belangrijkst is dat bij scholen meer bekendheid moet komen over wat de NB is en voor hen kan betekenen in een samenwerkingsrelatie. Zo zal meer gebruik gemaakt kunnen worden van de verschillende mogelijkheden en geen tijd verloren gaan aan informeren tijdens de behandeling. Het besteden duidelijker naar voren laten komen van gezamenlijke doelen en belang van samenwerken is ook een aandachtspunt. Bij het begeleiden van kinderen is het belangrijk dat rollen en verwachtingen duidelijk zijn, er terugkoppeling is van beide kanten en er overleg en afstemming is. Contactmomenten moeten beter uitgewerkt worden zodat voor beiden duidelijk is wanneer, hoe en wat wordt besproken en hierbij moeten scholen vanaf het begin bij de behandeling worden betrokken. Het is ook een meerwaarde als geïnvesteerd wordt in het gebruiken van mogelijkheden om beter aan de behoefte en verwachtingen van scholen te voldoen. Zo kunnen competenties van PM’ers uitgebreid worden, kan het aanbod vergroot worden en kan vraaggericht gewerkt worden

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingPedagogiek
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk