De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tweede taalverwerving en het Nederlandse onderwijs

Rechten:

Tweede taalverwerving en het Nederlandse onderwijs

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de vraag in welke mate een eigen ontwikkelde interventie, op het gebied van begrijpend lezen, bijdraagt aan het Nederlands als schooltaal voor kinderen die tussen de 12-18 maanden in Nederland verblijven. Om deze vraag te beantwoorden is er in het theoretisch kader verschillende factoren behandeld. Binnen het theoretisch kader wordt er ingegaan op de taalontwikkeling zoals deze bij ieder mens plaats vindt. Omdat de participanten van dit onderzoek op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, en daardoor ook later Nederlands hebben kunnen leren. Als kinderen na hun zevende levensjaar een taal aanleren, wordt er gesproken over een tweede taal. In dit onderzoek wordt er dan ook gesproken over een tweede taal en niet over een tweede moedertaal. Daarbij heeft dit onderzoek ook gekeken naar de basale vaardigheden welke nodig zijn om Nederlands als schooltaal te beheersen. Letterkennis, het fonologische bewustzijn, de kennis van morfologie en woordenschat blijken essentiële vaardigheden voor de taalontwikkeling. En dus ook voor de tweede taalontwikkeling. Het wel of niet bestaan van de kritische/gevoelige periode voor taal bij mensen is van belang voor dit onderzoek, omdat in dit onderzoek wordt gewerkt met een onderzoekspopulatie die deze periode als ontgroeid zijn. Het is echter moeilijk te bepalen wat de invloed is van deze gevoelige/kritische periode omdat veel mensen de tweede taal in een onnatuurlijke situatie leren, namelijk op school. Als laatste heb ik de huidige situatie beschreven en de eigen ontwikkelde interventie. Binnen de internationale schakelklas is het belangrijkste doel de leerlingen zo snel mogelijk door te laten stromen naar het VMBO. Alle het onderwijs wordt klassikaal gegeven en beslaat ongeveer 18 uur per week. De eigen ontwikkelde interventie is intensiever omdat deze plaats vindt in tweetallen. Er is dus sprake van een andere aanpak met intensievere begeleiding. Ook wordt er gewerkt met een duidelijk format, namelijk de RALFI methode. Waarbij de ‘R’ voor herhaling staat, de ‘A’ voor ondersteund, de ‘L’ voor het niveau, de ‘F’ voor feedback en de ‘I’ voor interactie. Via deze pijlers wordt er gewerkt aan de automatisering van vooral het lezen, door de woordenschat, time on task, hard op lezen en de adaptiviteit te vergroten

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Biologie
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk