De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoekend en ontdekkend leren voor de begaafde leerlingen : onderzoeken - ontdekken - weten - natuuronderwijs

Rechten:

Onderzoekend en ontdekkend leren voor de begaafde leerlingen : onderzoeken - ontdekken - weten - natuuronderwijs

Rechten:

Samenvatting

Het onderwijsontwerp bestaat uit een theoretisch onderzoek en een praktijkonderzoek. De volgende hoofdvraag stond hierbij centraal: waar moeten de materiaalbakken voor wetenschap en techniek aan voldoen om de begaafde leerlingen van groep 7 en 8 van Brede School De Kinkerbuurt ervaring op te laten doen met onderzoekend en ontwerpend leren? De Kinkerbuurt is een vooruitstrevende school en wil zich verdiepen in de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. De Kinkerbuurt wil verschillende doelen nastreven: er is voor iedere groep een pakket materiaal om te remediëren en te differentiëren voor de snelle en/of begaafde leerlingen en leerkrachten te begeleiden bij het zelf geven van technieklessen aan de hand van kaarten en/of materiaalbakken. Voor het theoretisch onderzoek is er onderzoek gedaan naar: de begaafde leerling, wetenschap en techniek in het basisonderwijs (natuuronderwijs) en de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Het onderwijsontwerp is gericht op de begaafde leerling. Uit onderzoek is gebleken dat een leerling begaafd is wanneer het een IQ hoger dan 120 heeft. Naast het IQ spelen verschillende factoren mee die het uiten van de begaafdheid beïnvloeden. Het gaat om de dynamiek tussen begaafdheidsfactoren, niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren. Begaafde leerlingen hebben behoefte aan verrijkingsstof. Verrijkingsstof doet een beroep op de leereigenschappen van begaafde leerlingen. De leerling leert hoe hij moet ‘leren’. Dit leert hij met behulp van goede leerstrategieën en een goede leerattitude. Daarnaast is er onderzoek gedaan wetenschap en techniek in het basisonderwijs(natuuronderwijs). Natuuronderwijs is een doe-vak waarbij de leerlingen zelf actief bezig zijn met de werkelijkheid. Bij natuuronderwijs staat het onderzoekend en ontwerpend leren centraal. Onderzoekend leren is een middel om een doel te bereiken. Leerlingen leren door middel van een proces (onderzoeken) over een vakgebied. Het ontwikkelen van vaardigheden gaat hand in hand met het opdoen van kennis over natuur en techniek. Het is voor kinderen van belang om met concrete materialen te werken, om letterlijk grip te krijgen op hun omgeving. Kinderen experimenteren met concrete materialen, objecten of organismen. De onderzoeker is, voor het ontwerpen van het product, uitgegaan van de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Nadat de theorie in kaart was gebracht is het product, bestaande uit een materiaalbak en een bijbehorende opdracht, ontworpen (zie bijlage 3.0: de werkbladen versie 1). Met dit product is het praktijkonderzoek uitgevoerd. Tijdens het praktijkonderzoek is er gekeken of het product de leerlingen aanzetten tot het doen van een onderzoek op het gebied van elektriciteit en of zij de theorie met de praktijk koppelden (hands-on/ minds-on). Het doel, met betrekking tot het beschrijven en verklaren van de begrippen (hands-on/minds-on), was niet behaald. De materiaalbak, inclusief de opdracht, is aangepast en er heeft een tweede praktijkonderzoek plaatsgevonden (zie bijlage 2.0: product versie 1.1). Het doel, met betrekking tot de koppeling theorie/praktijk, is ook het tweede onderzoek niet behaald. Wel is gebleken dat het product de leerlingen genoeg handvatten geeft om een onderzoek uit te voeren. In de bijlagen is het product te vinden waarmee beide praktijkonderzoeken zijn uitgevoerd. Bijlage 3.0: de werkbladen versie 1.0 bevat geen verantwoording en achtergrondinformatie, dit is namelijk terug te vinden in bijlage 2.0: product versie 1.1. De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar het opwekken van elektriciteit. De onderzoeksvraag was al geformuleerd. Als de leerlingen en leerkrachten de eerste ervaringen hebben opgedaan met onderzoekend leren kan het product worden aangepast. Het is daarbij raadzaam het volgende boek te raadplegen: ‘Praktische didactiek voor natuuronderwijs’

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingPabo HvA
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk