De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ouderschapsplan en de omgangsregeling in de praktijk

Rechten:

Het ouderschapsplan en de omgangsregeling in de praktijk

Rechten:

Samenvatting

Na het lopen van mijn stage tijdens het derde jaar van de opleiding HBO-rechten bij WY Advocaten, ben ik daar blijven werken. Het advocatenkantoor is voornamelijk gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Het advocatenkantoor behandeld veel echtscheidingen met minderjarige kinderen en tijdens deze echtscheidingen ontstaan er vaak conflicten over het ouderschapsplan. Sinds 1 maart 2009 is de Wet bevordering ouderschap en zorgvuldige echtscheiding in werking getreden. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat ouders bij een echtscheiding een ouderschapsplan dienen op te stellen. In het ouderschapsplan dienen zij afspraken te maken welke betrekking hebben op hun minderjarige kinderen. De verplichte onderdelen welke in het ouderschapsplan moeten worden vermeld zijn op grond van artikel 815 lid 3 Rv de zorg- en opvoedingstaken, de wijze van informatieverschaffing, de kosten van verzorging en opvoeding en de wijze waarop het minderjarige kind betrokken is geweest bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan moet ervoor zorgen dat de ouders tijdens hun scheiding rekening houden met de belangen van het kind. Toch lost een ouderschapsplan niet altijd de conflicten op. De centrale vraag van dit onderzoek is: Wat zijn de problemen bij het opstellen van het ouderschapsplan bij een vechtscheiding en hoe kunnen deze problemen worden opgelost? Het moment van invullen bij een vechtscheiding is vaak een moeilijk punt, aangezien de ouders tijdens hun echtscheiding een emotionele ontwikkeling meemaken en dus meestal niet in staat zijn concrete afspraken te maken. Daarnaast is het verplicht om bij een verzoek tot echtscheiding een ouderschapsplan in te dienen. Indien de ouders verwikkeld zijn in een vechtscheiding waarbij de ouders niet meer met elkaar kunnen communiceren is het lastig om ook daadwerkelijk een ouderschapsplan op te stellen. De ouders kunnen ervoor kiezen om de rechter een beslissing te laten nemen over het ouderschapsplan. Dit is niet de beste oplossing, omdat dit niet het doel van het ouderschapsplan vervult. De ouders stellen alsnog niet gezamenlijk het ouderschapsplan op en zij houden op dit punt dus ook geen rekening met de belangen van het kind. Indien de ouders de beslissing dan ook niet aan de rechter willen overlaten, kan het niet opmaken van een ouderschapsplan ervoor zorgen dat partijen niet kunnen scheiden. Verder heb ik tijdens dit onderzoek cliënten en advocaten van WY Advocaten geïnterviewd. Naar aanleiding van de interviews heb ik een aangepast ouderschapsplan opgesteld met daarin de minimale wettelijke vereiste vermeld. Tevens is uit de interviews als advies naar voren gekomen om het ouderschapsplan op een later moment in te dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er minder spanning is, minder kwaadheid en verdriet. Dit zie ik dan ook als een oplossing voor de problemen bij het ouderschapsplan. De echtscheiding kan direct worden uitgesproken. Daarnaast kunnen tussentijds de voorlopige regelingen gelden. Ouders hebben de keuze gemaakt om kinderen te krijgen/op te voeden en zij zullen de consequenties hiervan in acht moeten nemen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk