De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsinstrument: collegiale toetsing

Rechten:

Kwaliteitsinstrument: collegiale toetsing

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting In het jaar 2004 is binnen DWI het kwaliteitsinstrument de collegiale toetsing in werking gesteld. Het instrument is tot stand gekomen om de kwaliteit van de dienstverlening binnen DWI te meten en te waarborgen. De afdeling JZ gebruikt het collegiaal toetsen om de kwaliteit van haar beslissingen op bezwaar (hierna: BOB’s), één van de juridische stukken die de afdeling JZ van DWI opstelt, te waarborgen. De collegiale toetsing is een manier om de BOB door een collega te laten toetsen, voordat deze naar de klant wordt verzonden. In 2004 heeft DWI ideeën op papier gezet over de werking van de collegiale toetsing.1 In 2011 heeft het management van JZ een onderzoek laten verrichten naar de collegiale toetsing binnen de afdeling. Tijdens dit onderzoek is naar voren gekomen dat de afdeling JZ geen documenten beschikbaar had waarin een procedure voor het collegiaal toetsen specifiek was omschreven. Dit onderzoek heeft aangetoond dat alvorens het bepalen of de collegiale toetsing bijdraagt aan de kwaliteit van de BOB er eerst een aantal procedures vastgelegd dienden te worden. Naar aanleiding van het onderzoek is er een toetsinstrument (ook wel: werkinstructie) opgesteld die de medewerkers Bezwaar dienden te gebruiken bij het toetsen van de BOB’s. Dit toetsinstrument pakte echter niet succesvol uit. Uit de enquête, die is uitgezet in dit onderzoek, is gebleken dat deze checklist in de praktijk niet lang werd gebruikt door de medewerkers Bezwaar. Naar aanleiding hiervan is in dit onderzoek gekeken naar welke motivatietheorie(ën) het management van JZ kan inzetten om de medewerkers Bezwaar te motiveren een eventuele aangepaste wijze van het collegiaal toetsen, naar aanleiding van de aanbevelingen in dit rapport, toe te passen binnen de afdeling JZ. De afdeling JZ heeft naar aanleiding hiervan haar eigen invulling gegeven aan het collegiaal toetsen. Het management van JZ is echter niet tevreden over de huidige wijze van collegiaal toetsen, omdat het instrument op dit moment niet kan worden gebruikt om de kwaliteit van de besluitvorming van JZ te meten en te borgen. Uit de interviews met de medewerkers van de afdeling JZ is gebleken dat de collegiale toetsing binnen de afdeling voornamelijk wordt gebruikt als een extra controle om taal- en spelfouten uit de BOB te halen en om elkaar van feedback te voorzien. In dit rapport is ook aandacht besteed aan de wettelijke vereisten waar een BOB aan moet voldoen om zo de gewenste kwaliteit te behalen. Verder zijn er in dit onderzoeksrapport ook twee kwaliteitsmanagement methodes besproken. Dit zijn het INK- managementmodel en de PDCA- kwaliteitscyclus. Het INK- managementmodel helpt de organisatie inzicht geven in de (organisatie en resultaat) gebieden waar verbetering mogelijk is. De PDCA kwaliteitscyclus kan een organisatie helpen met het inzichtelijk maken van het kwaliteitsniveau binnen de organisatie en helpt daarbij voorwaarden te scheppen om deze kwaliteit te realiseren. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er binnen veel beroepsgroepen gebruik wordt gemaakt van het kwaliteitsinstrument de collegiale toetsing. In dit rapport is gekeken naar de manier van collegiaal toetsen binnen de advocatuur en binnen het notariaat. Beide beroepsgroepen geven een andere invulling aan het collegiaal toetsen, maar het kwaliteitsinstrument wordt wel om dezelfde reden gebruikt en dat is om kwaliteit binnen het kantoor te waarborgen. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs doet aan collegiaal toetsen. In dit rapport is een verslag uitgewerkt van een interview dat is gehouden met een teammanager van de afdeling Juridische Zaken van deze dienst. Door middel van interview – en enquêteresultaten wordt in dit onderzoek inzicht gegeven in hoe de medewerkers van de afdeling JZ denken over het collegiaal toetsen en de daarmee samenhangende kwaliteit op de afdeling. Gebleken is dat de medewerkers het collegiaal toetsen zien als een manier om de kwaliteit van de afdeling JZ te waarborgen. De geïnterviewden stellen wel dat de BOB’s niet altijd even inhoudelijk worden getoetst wegens tijdsgebrek. 1 DWI Amsterdam, Collegiale toetsing, Vaststelling en implementatietraject, DWI: Amsterdam 2005. 8 Om bij de afdeling JZ tot een goed systeem voor collegiaal toetsen te kunnen komen is er in dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan. Hieronder zijn deze aanbevelingen opgesomd:  Vakinhoudelijk overleg waar bevindingen die zijn opgedaan tijdens het collegiaal toetsen worden besproken;  De toetser koppelt ook positieve feedback, naar aanleiding van de collegiale toetsing, terug aan de opsteller van de BOB;  Niet alle zaken meer collegiaal toetsen;  Meer communicatie tussen de medewerkers Bezwaar en Beroep;  Team Bezwaar I en team Bezwaar II samenvoegen met betrekking tot het collegiaal toetsen;  Gebruik maken van de kwaliteitsmethode PDCA-cyclus.  Verplichte registratie van feedback in Octopus;  De wijze waarop er collegiaal getoetst wordt meenemen in de functionering – en beoordelingsgesprekken.  De medewerkers leerdoelen laten opstellen die betrekking hebben op de collegiale toetsing ter voorbereiding op de functionering en/of beoordelingsgesprekken.  Vervolg onderzoek door nieuwe afstudeerstagiaire.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk