De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inventarisatie beleidsregels 2012-2013 gemeente Ouder-Amstel

Rechten:

Inventarisatie beleidsregels 2012-2013 gemeente Ouder-Amstel

Rechten:

Samenvatting

Bestuursorganen kunnen voor het uitvoeren van hun taken bevoegdheden toegekend krijgen. Met die bevoegdheden kunnen zij in naam van een ander optreden. Het begrip beleidsregel wordt geregeld in art. 3:1 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb). Beleidsregels roepen geen nieuwe bevoegdheden in het leven maar zij gaan over de manier waarop bestuursorganen gebruik kunnen maken van hun bestuursbevoegdheid. De aanleiding van dit onderzoek is dat de gemeente Ouder-Amstel graag een inventarisatie van hun geldende beleidsregels wil laten opstellen. Voor de gemeente is het belangrijk dat zij weten welke beleidsregels er zijn en of deze voldoen aan de voorwaarden die de Awb stelt. Dit laatste is ook gelijk het doel van dit onderzoeksrapport geweest. De centrale vraag in het onderzoeksrapport luidt: ‘Welke beleidsregels heeft de gemeente Ouder-Amstel en in hoeverre voldoen deze beleidsregels aan de voorwaarden van de Algemene wet bestuursrecht?’. Om het doel te bereiken en de centrale vraag te beantwoorden was het van belang dat er onderzoek werd verricht. Het onderzoeksrapport is tot stand gekomen door onder ander literatuur- en bronnenonderzoek. Tevens zijn er drie interviews afgenomen en zijn er zeven enquêtes gehouden onder de medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel. De voornaamste conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken zijn dat de gemeente Ouder-Amstel vierentwintig beleidsregels heeft waarvan er vijtien geldende beleidsregels zijn. De beleidsregels zijn niet makkelijk terug te vinden en niet alle geldende beleidsregels voldoen aan de voorwaarden van de Awb. Verder zijn niet alle beleidsregels bekend gemaakt. Daarom hebben ze geen externe werking. Tenslotte is er voor het opstellen van beleidsregels geen vast protocol en de beleidsregels komen niet voor in de Centrale Voorziening Decentrale Overheid (hierna CVDR).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk