De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beadies Magazine

Rechten:

Beadies Magazine

Rechten:

Samenvatting

MANAGEMENTSAMENVATTING In dit onderzoeksrapport, dat in opdracht van Beadies wordt uitgevoerd, wordt ingegaan op het customer magazine als communicatiemiddel om retentie en instroom van nieuwe klanten tot gevolg te hebben en bevat een onderbouwing voor de zorgvuldig samengestelde bladformule van het Beadies Magazine. De belangrijkste bevindingen worden beknopt in deze managementsamenvatting gedeeld. Aan de hand van literatuuronderzoek, het houden van interviews binnen de organisatie, het voeren van een panelgesprek en het afnemen van een enquête onder 377 respondenten, wordt er antwoord gegeven op de volgende probleemstelling: Aan welke vorm (print of digitaal) met bijbehorende content moet een magazine voldoen om een retentieverhoging en instroom van nieuwe klanten te realiseren in de doelgroep ‘vrouwen van 15 tot en met 25 jaar’, met mede als doel om klanten ‘fans’ te laten worden, bij een multichannel retailer in de modeaccessoires, als Beadies? Dit vertaalt zich naar de volgende doelstelling: Uit onderzoek wil ik het inzicht verkrijgen in welke vorm (print of digitaal) een magazine in combinatie met de gewenste content zal leiden tot het verhogen van de retentie en de instroom van nieuwe klanten, waarbij zij tevens fan worden, in de doelgroep ‘vrouwen van 15 tot en met 25 jaar’, bij een multichannel retailer in de modeaccesoires, als Beadies. MANAGEMENT SUMMARY In this research report, that is commissioned by Beadies, the customer magazine is looked into as a communication tool that results into retention and recruitment of new customers and contains an exploration of the carefully composed magazine formula of the Beadies Magazine. The main findings are briefly shared in this Management Summary. Based on literature review, conducting interviews within the organization, a panel discussion and a survey with 377 respondents, the answer is formed for the following problem posing: In which form (print or digital) with related content should a magazine appear in order to achieve retention, increase and influx of new customers part of the target group “women aged 15 to 25 years", also aiming to develop customers into 'fans', from a multichannel retailer in the fashion accessories, like Beadies? This translates into the following objective: From research I want to obtain insight in which form (print or digital) a magazine combined with the desired content will lead to increasing the retention and the influx of new customers, that also will be turned into a fan, in the target group of “women 15 to 25 years ", in a multichannel retailer in fashion accessories, like Beadies.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk