De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuwe website: een verkenning naar de behoefte van de doelgroep

Rechten:

Nieuwe website: een verkenning naar de behoefte van de doelgroep

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In opdracht van Sanday’s is er onderzoek verricht naar de behoeftes van de doelgroep met betrekking tot de nieuwe website die zij willen ontwikkelen. Het hoofddoel van dit onderzoek is advies geven over hoe de website het beste kan aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep in de vorm van een programma van eisen (aan welke eisen moet de website voldoen) inclusief een visueel ontwerp en een aanvullend adviesrapport. Naast dit hoofddoel is er ook een subdoel. Sanday’s wil namelijk voorzien worden van een relevant strategisch kader (welke online strategie moet er gevolgd worden en hoe werkt dit in de praktijk). Op basis van deze doelen is de volgende centrale vraag geformuleerd: “Wat is de behoefte van de doelgroep met betrekking tot de content, functionaliteit, structuur en vormgeving van de website?”. SUMMARY On behalf of ‘Sanday’s’ there has been conducted a research regarding the needs of the target group considering the new website they want to develop. The primary objective of this research is to provide an advice about how the website can be best suited for the needs of the target group in the form of a list of requirements (what requirements must the site meet) including a visual design and a complementary advice. In addition to his primary objective, there is a sub goal. Sanday’s wants to be provided with a relevant strategic framework (what online strategy should be chosen, and what are the consequences). Based on these goals, the following core question was drafted: “What is the need of the target group regarding the content, functionality, structure and visual design of the website?”.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk