De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Country-of-origin marketing in Estland: Kalev Chocolate

Rechten:

Country-of-origin marketing in Estland: Kalev Chocolate

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in wat het Estse volk – zowel de Esten als de Russen – denkt over Estland en over het Estse chocolademerk Kalev. Die informatie zorgt voor een advies aan reclamebureau Age McCann in Tallinn, waar Kalev klant is. Het advies moet beantwoorden tot in hoeverre Kalev in de communicatie moet vertellen dat het een Ests chocolademerk is. Naast uitvoerig deskresearch over Country-Of-Origin (COO) marketing, Kalev, Estland en de Estse markt, zijn er interviews en een enquête gehouden. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit interviews. Er zijn tien experts geïnterviewd over COO marketing. Zeven daarvan zijn Estse experts en drie daarvan Nederlandse. Een van de Nederlandse experts is ondernemer in Estland. Het kwantitatieve onderzoek werd gedaan door middel van een enquête, die afgenomen werd bij 200 inwoners van Estland, 150 Esten en 50 Russen. Hieruit bleef, na correctie op niet valide resultaten en oververtegenwoordiging, uiteindelijk een steekproefgrootte van 183 respondenten over. De aanleiding tot dit onderzoek was het feit dat er weinig bekend is over COO marketing en het daarom een gebied is waar nog veel te ontdekken valt. Estland is wat dat betreft een extra interessant land, omdat er twee verschillende etnische volken in het land leven: de Esten en de Russen. SUMMARY The goal of this thesis was to gain insight in what the people living in Estonia – both the Estonians and Russians – think about Estonia and about the Estonian chocolate brand Kalev. That information is used to advise advertising agency Age McCann, where Kalev is a client, about how to communicate the Country-Of-Origin (COO) of Kalev. After a wide desk research about COO, Kalev, Estonia and the Estonian market, the research continued in the form of a survey and an interview. The qualitative research existed in form of the interviews. Ten experts have been interviewed about their visions on COO marketing and other topics (depending on the expert). Seven of the experts were Estonian and three of them were Dutch. One of those Dutch has his own cheese store in Estonia. The quantitative research existed of a survey, which has been taken from 200 inhabitants of Estonia: 150 Estonians and 50 Russians. Of these numbers, after correction of errors, stayed a valid 183 respondents. The origin of this research lies in the fact that COO is not a very well known topic and thus is a topic where is yet a lot to discover. Estonia is an even more interesting country for COO, because of the two different ethnical inhabitants: the Estonians and Russians.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk