De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kindervak voor spek en bonen: Een onderzoek naar incidenten in het Nederlands betaald voetbal die overlast veroorzaken voor ouders en kinderen

Rechten:

Kindervak voor spek en bonen: Een onderzoek naar incidenten in het Nederlands betaald voetbal die overlast veroorzaken voor ouders en kinderen

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In deze scriptie is onderzocht in hoeverre ouders die met hun kind(eren) tot en met 12 jaar een (risico)wedstrijd van hun favoriete club in het betaald voetbal willen bezoeken last hebben van incidenten en maatregelen. Er is gekozen voor ouders die met hun kind(eren) naar wedstrijden van Ajax, Feyenoord, FC Utrecht en N.E.C. gaan. Om antwoord te geven op de centrale vraag is er deskresearch verricht. Er is onderzoek gedaan naar het aantal incidenten en aanhoudingen in zowel Nederland als Engeland. De vergelijking is gemaakt, omdat Engeland één van de eerste landen was waarin stadiongeweld werd gebruikt en omdat de Engelse hooligans nu keihard worden gestraft. De maatregelen die de KNVB, clubs en politie nemen om de incidenten te verminderen zijn ook onder de loep genomen. Tot slot zijn de Nederlandse en Engelse voetbalwet met elkaar vergeleken. De deskresearch werd als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van een enquête. Deze vragenlijst is door 382 mensen ingevuld. Zonder de enquêteresultaten had er nooit een goed antwoord gegeven kunnen worden op de centrale vraag. Daarnaast zijn de respondenten met interessante en opmerkelijke antwoorden geïnterviewd. Conclusie is dat ouders die met hun kind(eren) naar wedstrijden van Ajax, Feyenoord, FC Utrecht of N.E.C. gaan weinig tot niets merken van de incidenten. Maar 8,6 procent van de 382 ondervraagden heeft wel indirect last van de incidenten, omdat ze vanwege de incidenten niet meer naar wedstrijden gaan. Daarnaast heeft 47,1 procent ook indirect last van de incidenten, omdat ze niet naar risicowedstrijden gaan. Tevens blijkt dat vooral Ajax en FC Utrecht een wedstrijdbezoek voor ouders met kinderen aantrekkelijker kunnen maken door een gezinsvak te introduceren waar uitsluitend ouders met kinderen plaats mogen nemen. Nu kunnen supporters zonder kinderen ook kaartjes kopen voor het gezinsvak, waardoor de kans op incidenten groter is. Dit is een reden voor ouders met kinderen om niet naar het stadion te gaan. Wat mensen ook tegenhoudt is het feit dat het gezinsvak in de stadions van FC Utrecht en N.E.C. naast het uitvak zit. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de kans op incidenten bij het uitvak en vak met de fanatieke supporters het grootst is. SUMMARY This thesis has investigated into what extent parents with children up to 12 years will visit a ‘risk’ game, of their favorite club in professional football, are bothered by incidents and subsequent measures. This thesis was aimed at parents with children who go to matches by Ajax, Feyenoord, N.E.C. and FC Utrecht. To answer the central question a desk research has been carried out; investigation has looked into the number of incidents and arrests both in the Netherlands and England. The comparison was made because England was one of the earliest countries where violence had occurred in the stadiums and because of the fact that nowadays hooligans are heavily punished. The measures taken by the KNVB, clubs and police to reduce the incidents are also examined. Finally, laws governing English and Dutch football have been compared. The desk research was used as a starting point for drawing up a survey. A questionnaire was filled in by 382 people. Without the results of this survey a correct answer to the central question could never have been found. In addition, the respondents have been interviewed, with interesting and remarkable results. We can conclude that parents with children who go to matches by Ajax, Feyenoord, FC Utrecht of N.E.C. notice little or nothing of the incidents. Although 8.6 percent of the 382 respondents was bothered indirectly by the incidents and no longer go to matches. In addition, 47.1 percent were also indirectly affected by the incidents, because they no longer go to the risk matches. Also it seems that Ajax and FC Utrecht, especially, can make a visit to the stadium for parents with children more attractive by introducing a family box where only parents with children are allowed. Nowadays, supporters can also buy tickets for the family box without children, increasing the chances of incidents. This is one reason for parents with children not to go to the stadium. What also prevents people is the fact that the family boxes in the stadiums of FC Utrecht and N.E.C. are located next to the boxes with supporters from the opposing team. Research shows that the risk of incidents is higher when the box with fans of the opposing team and the box with the fanatic supporters are in close proximity to each other.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk