De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Online Press Room

Rechten:

De Online Press Room

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Blosh BV is een modedistributeur van 17 internationale modemerken en is gevestigd in Amsterdam. Blosh PR is de Marketing & PR afdeling van Blosh BV. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Blosh PR en heeft als doel te onderzoeken hoe zij haar marketing en PR concept op een efficiënte en doelmatige manier kan vormgeven. Onderdeel van dit concept is het genereren van meer free publicity in de Nederlandse modepers voor haar modemerken. De Online Press Room staat in dit onderzoek voor een online platform waar persberichten en hoge resolutie productafbeeldingen kunnen worden gedownload door de Nederlandse modepers. Daarnaast wil Blosh PR ook een virtuele showroom koppelen aan de Online Press Room, waardoor de Nederlandse modepers kleding kan lenen voor bijvoorbeeld fotoshoots of celebrity dressing. De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan ook: "Wat is de haalbaarheid voor Blosh PR om succesvol een Online Press Room (OPR) te realiseren op de Nederlandse modemarkt?" Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is er gebruik gemaakt van zowel deskresearch als fieldresearch. Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit deskresearch. In dit deel wordt er een organisatorische beschrijving gegeven van Blosh PR. Tevens worden de concurrenten van Blosh PR in relatie tot een Online Press Room in kaart gebracht en worden de online PR trends en ontwikkelingen beschreven. Als laatste zijn de voorwaarden voor het opzetten van een succesvolle Online Press Room beschreven. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit fieldresearch. In dit onderzoek is er alleen gebruik gemaakt van kwalitatieve fieldresearch in de vorm van diepte-interviews en card sorting om de beleving, de persoonlijke ideeën en opvattingen van de doelgroep beter te kunnen achterhalen. Tot de doelgroep behoren in dit onderzoek de journalisten, redacteuren en stylisten uit het relatiebestand van Blosh PR en worden in dit onderzoek aangeduid als de Nederlandse modepers. Uit het onderzoek is gebleken dat het bouwen van een Online Press Room voor Blosh PR haalbaar is indien het voldoet aan verschillende relevante criteria. Hieronder zijn de voornaamste criteria beschreven: • De PR diensten die Blosh op de Online Press Room aanbiedt moeten volledig aansluiten op de huidige PR diensten. • De informatie op de Online Press Room moet uitgebreid, actueel en volledig zijn. • Alle diensten die relevant zijn bij de marketing en PR activiteiten zoals persberichten, hoge resolutie beelden en uitleenservice van Blosh PR moeten ook te vinden zijn op de Online Press Room. • De vormgeving moet strak, simpel, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk zijn. • De Online Press Room moet dezelfde beleving en vertrouwelijkheid uitdragen als Blosh PR. • Voor de herkenbaarheid moet de huisstijl en het logo van Blosh PR in de Online Press Room worden doorgevoerd. • De Online Press Room moet over een goede contactpagina beschikken, om snel en adequaat te reageren op vragen c.q. wensen van haar bezoekers. Voor een gedetailleerde conceptuele uitwerking en toelichting op de gehanteerde criteria, zie het hoofdstuk Advies in het onderzoeksrapport. SUMMARY Blosh BV is a renowned fashion distributor established in Amsterdam, consisting of 17 international fashion brands. The following research has been conducted by order of Blosh PR, Blosh’s marketing and PR department, with the aim to investigate how the company’s marketing and PR concept can be shaped in an efficient and effective manner. Part of the concept consists of generating more free publicity in the Dutch fashion press for Blosh PR’s fashion brands. In the following research, an Online Press Room consists of an online platform in which press releases and high-res product images can be downloaded by Dutch fashion designers. Furthermore, Blosh PR aims to connect a virtual showroom to the Online Press Room, through which Dutch fashion designers are able to borrow clothing for photo shoot or celebrity dressing. The following research will try to seek the answer to the following main research question: What is Blosh PR’s feasibility to realize a successful Online Press Room in the Dutch fashion market? In order to answer the research’s main research question, desk- and field research have been of crucial importance. The first part of the thesis, consisting of desk research, describes Blosh PR as an organization. It also elaborates on the company’s competitors in relation to an Online Press Room and states the online PR trends and developments. The second part of the research consists of field research. All research performed in this stage of the analysis consists of qualitative field research. A decision was made to conduct qualitative research to determine the experience, personal ideas and views of the Blosh PR's target group. The target group of this research is journalists, editors and stylists from the customer database of Blosh PR. Moreover, the company’s target group will be referred to as the Dutch fashion press. The qualitative field research has been conducted in the form of in-depth interviews and card sorting. Depth interviews have the advantage to underpin the customers underlying thoughts and ideas. Furthermore, by using in-depth interviews, the needs and expectations of Blosh PR’s target group can be investigated. By way of card sorting, the navigation structure of the Online Press Room can be designed. Research has shown that building a market-oriented Online Press Room for Blosh PR is feasible if it complies with relevant conditions. Below are the main criteria an Online Press Room should meet: • The PR services that Blosh offers on the Online Press Room must be fully in line with the current PR services. • The information on the Online Press Room must be comprehensive, up-to-date and complete. • All services that are relevant to the PR and marketing activities such as press releases, high-resolution images and lending service Blosh PR should also be found on the Online Press Room. • The design should be tight, simple, clear and easy to use. • The Online Pressroom must have the same experience and confidentiality as Blosh PR. • The corporate identity and logo of Blosh PR should be implemented in the Online Press Room. • The Online Press Room must have a good contact page in order for Blosh PR to respond to questions or wishes of the visitors quickly and effectively. For a detailed conceptual description and explanation about the chosen criteria, see the chapter Advice, in this report.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk