De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘De bierkratjescohesie’ van Ondiep

Rechten:

‘De bierkratjescohesie’ van Ondiep

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek staat de sociale samenhang tussen bewoners van de Utrechtse wijk Ondiep centraal. De probleemstelling luidt als volgt: Hoe beïnvloedt gentrificatie in de wijk Ondiep de sociale cohesie van de buurt volgens oorspronkelijke bewoners en nieuwe bewoners? In 2004 is de gemeente Utrecht in samenwerking met onder andere woningbouwvereniging Mitros een grootschalige renovatie begonnen. Hele woonblokken werden gerenoveerd, maar ook gesloopt. Vooral in de delen van de wijk waar de sloop plaatsvond is er veel veranderd. Waar tot in 2004 nog oude, vaak verpauperde, arbeiderswoningen stonden, staan nu grote nieuwbouwkoopwoningen. De nieuwbouwwoningen waren vaak te duur voor de oorspronkelijke bewoners van de arbeiderswoningen, waardoor veel Ondiepers vertrokken uit de wijk. Daarvoor in de plaats kwamen vooral hoogopgeleide, jonge bewoners terug. De ontwikkeling waarbij oorspronkelijke bewoners (met een lage sociale klasse) van een wijk gedwongen worden te vetrekken en worden ‘vervangen’ door hoger opgeleide nieuwe bewoners heet gentrificatie. De verandering in de samenstelling van de bewoners in een typische volkswijk als Ondiep heeft gezorgd voor een verandering in de sociale samenhang. Waar bewoners vroeger nog de hele dag hun voordeur openlieten staan, zijn de bewoners nu wat meer teruggetrokken. Spontane feesten op straat zijn er nog wel, maar veel minder dan vroeger. De dorpse sfeer, zo karakteristiek voor Ondiep, is voor een groot deel weg. De belangrijkste oorzaak daarvan is de nieuwe samenstelling van bewoners. De oud bewoners en nieuwe bewoners hebben een te verschillende levensstijl en teveel andere interesses dat het contact tussen hen zich zeer waarschijnlijk niet zal ontpoppen tot een vriendschap. Een grote verandering in sociale samenhang in een wijk waar vroeger iedereen elkaar kende en bij elkaar over de vloer kwam. Er heerst in Ondiep nog steeds een hechte band tussen bewoners die al jarenlang in Ondiep wonen, maar door de inmenging van nieuwe bewoners is de sfeer anders. De tijd dat bewoners er voor elkaar waren is volgens de geïnterviewde oud bewoners voorbij. ‘Vroeger was het doodnormaal om de hele dag je voordeur open te laten staan. Niemand zou het in zijn hoofd halen om het vertrouwen in elkaar te schaden. Als je boodschappen ging doen, lette de buurman ongevraagd op je huis.’ De nieuwe hoogopgeleide bewoners leiden hun eigen leven. Contact met oud bewoners is er niet echt. Alleen gedag zeggen is er af en toe bij, maar zelfs dat gebeurt maar zelden. Veel nieuwe bewoners geven aan dat zij wel open staan voor contact met oud bewoners, maar laten ook merken dat het misschien wel niet haalbaar is om een vriendschappelijke band met een échte Ondieper op te bouwen. Al is het alleen door de grote verschillen in levensstijl, zoals een dagindeling. Ook een verschil in mentaliteit zorgt voor deze kloof. Het grootste deel van de geïnterviewden ziet de toekomst wel positief tegemoet. Ook al is er veel veranderd in de typische volkswijk, is het vertrouwen groot dat het contact tussen buurtbewoners wel beter zal worden. ‘We moeten misschien nog een beetje aan elkaar wennen,’ aldus een oud bewoner. Zo hecht als de band vroeger was tussen de Ondiepers zal het volgens de oud bewoners nooit meer worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk