De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kinderapps ; Het nieuwe gamen

Rechten:

Kinderapps ; Het nieuwe gamen

Rechten:

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het bedrijf Dromenkroon, een online bureau dat werkt aan de ontwikkeling van digitale producties voor kinderen. De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Hoe ziet de toegang tot mobiele apparatuur en het gebruik van apps door kinderen in de leeftijdscategorieën 7-9 jaar en 10-12 jaar in Nederland eruit en wat zijn de beweegredenen en behoeften van de doelgroep hieromtrent? De reden van dit onderzoek is dat er zeer weinig onderzoek is gedaan op dit gebied voor de doelgroep 7 tot en met 12 jaar. Het huidige aanbod specifiek voor deze doelgroep laat vaak te wensen over. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van deskresearch en fieldresearch. De fieldresearch is op basis van kwalitatief onderzoek door middel van interviews en focusgroepen. Er zijn 21 kinderen geïnterviewd en 3 deskundigen. Daarnaast hebben er twee focusgroepen plaatsgevonden, waarvan één gesprek met zes ouders en één gesprek met vier ouders. De gesprekken hebben zou veel mogelijk plaatsgevonden op vertrouwde locaties voor de geïnterviewde. Op basis van deskresearch kan er geconcludeerd worden dat de favoriete bezigheden van kinderen 7 tot en met 12 jaar buiten spelen met vrienden, tv kijken en gamen zijn. Daarnaast vinden ze sport en dingen samen doen ook erg belangrijk. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze gebruik maken van media. Vanaf 9 jaar raken kinderen geïnteresseerd in entertainment voor volwassenen omdat die hun sociale lessen leren. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de behoeftepiramide van Maslow en naar de Uses and gratification theorie. Volgens McNeal (1999) hebben kinderen van 8 tot 12 jaar het meeste behoefte aan Affiliation, Play, Achievement, Autonomy, Sentience en Exhibition. Bij het maken van een succesvol product moet er in minimaal twee behoeften kunnen worden voorzien. Van kinderen 6 tot en met 12 jaar heeft 54,4% een eigen mobiele telefoon en 13,6% heeft zelfs een eigen tablet/iPad. Per dag zijn ze gemiddeld 8 minuten actief op tablets. Op basis van fieldresearch is te concluderen dat kinderen vaak niet kunnen uitleggen wat een smartphone of tablet is. Ze weten vaak wel wat een app is. Alle geïnterviewde kinderen hebben toegang tot een mobile device. Dit kan een eigen apparaat zijn of een apparaat van de ouders waar zij gebruik van mogen maken. Onder de 21 geïnterviewde kinderen maken 13 kinderen gebruik van een tablet/iPad. Een educatieve app moet aansluiten op het onderwijs. Is dit niet het geval dan kan de app heel leerzaam zijn, maar niet educatief volgens de deskundigen. Er moet geen reclame in een app zitten. De huidige manier van reclame in een app wordt gezien als terroriserend. Een goede manier om geld te verdienen aan een app volgens deskundigen is een vast bedrag vragen voor je app of het Freemium model. Hierbij wordt de app gratis aangeschaft en kan er content bijgekocht worden. De resultaten van dit onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot een concept voor een app voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk