De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beroepsvraagstuk Muzisch agogisch: spelenderwijs onderweg naar zelfstandigheid

Rechten:

Beroepsvraagstuk Muzisch agogisch: spelenderwijs onderweg naar zelfstandigheid

Rechten:

Samenvatting

De huidige maatschappij is erg gericht op zelfstandigheid. Ook bij psychiatrische instellingen worden er trainingen gegeven aan cliënten om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij, bijvoorbeeld sociale vaardigheidtraining en zelfstandigheidtraining. Deze trainingen zijn vaak gericht op onderwerpen als zelfstandig wonen en activiteiten die daarbij aansluiten. Voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) verloopt het leerproces anders dan bij andere jongeren. De trainingen sluiten mede daarom niet altijd goed aan bij de belevingswereld en de manier van leren van jongeren met een ASS. Voor dit beroepsvraagstuk is daarom onderzoek gedaan om een spel te ontwikkelen, dat de zelfstandigheid van jongeren van 10 tot 14 jaar met ASS bevorderd. Dit spel heeft als doel de sociale vaardigheden, vrijetijdsvaardigheden en zelfredzaamheid te vergroten. Dit zijn drie domeinen waar veel kinderen en jongeren met ASS moeite mee hebben. Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: "Hoe kan de SPH’er met een muzisch agogisch bordspel bijdragen aan de bevordering van de zelfstandigheid van jongeren van 10 tot 14 jaar met een autisme spectrum stoornis met een normaal intelligentieniveau en hoe zou een dergelijk bordspel gericht op het ondernemen van een activiteit met vrienden in de eigen tijd eruit kunnen zien?" Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is de doelgroep geanalyseerd, is er gekeken welke vaardigheden jongeren nodig hebben voor zelfstandige participatie in de maatschappij, hoe het leerproces bij jongeren met ASS verloopt en aan welke eisen een bordspel voor jongeren met ASS moet voldoen. Uit dit onderzoek bleek dat jongeren met ASS beperkingen ervaren in sociale interactie, beperkt zijn in verbale en non-verbale communicatie en rigide patronen van gedragingen en interesses hebben. Benodigde vaardigheden voor het ondernemen van een activiteit in de eigen tijd toonden veel samenhang met deze drie punten. Structuur, visuele ondersteuning en aangepaste communicatie bleken belangrijke punten in het leerproces van jongeren met ASS. Aan de hand van dit onderzoek is een bordspel ontwikkeld genaamd "˜Samen er op uit!"™ Het spel is visueel duidelijk en er wordt gebruik gemaakt van pictogrammen, dit zijn belangrijke punten bij het spelen van een spel met jongeren met ASS. Het spel kan worden ingezet in de behandeling van jongeren met ASS in ambulante, semiresidentiële en residentiële setting. Door het spelen van dit spel in een expliciet aanleerproces zullen de jongeren adaptieve vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig een activiteit te kunnen ondernemen met vrienden. Dit zal hen versterken om zelfstandiger te participeren in de maatschappij. Een kleine kanttekening kan geplaatst worden bij de vraag waarom het nodig is dat jongeren met een beperking zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Want zullen deze jongeren niet altijd een zelfstandigheid onder voorwaarden ervaren en hun hele leven in meer of mindere mate begeleiding nodig hebben? Hierover zal meer te lezen zijn in het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk