De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De relatie tussen verschillende soorten eiwitten en de bloeddruk bij volwassenen (55+) met overgewicht, onafhankelijk van gewichtsverlies

Rechten:

De relatie tussen verschillende soorten eiwitten en de bloeddruk bij volwassenen (55+) met overgewicht, onafhankelijk van gewichtsverlies

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond De toename van het aantal ouderen en de prevalentie van overgewicht en obesitas heeft mede voor een toename van de prevalentie van hypertensie gezorgd. Hoge bloeddruk en hypertensie is een groot risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen. Er zijn steeds meer aanwijzingen uit epidemiologische studies dat eiwitinname de bloeddruk zou kunnen verlagen. Doel Het doel van deze studie is het onderzoeken van de relatie tussen de inname van eiwit (totaal, dierlijk, plantaardig en specifieke bronnen) en de verandering in bloeddruk tijdens het volgen van een hypocalorisch dieet bij volwassen van 55 jaar en ouder met overgewicht. Methoden De gegevens voor dit interventie onderzoek zijn afkomstig van een serie interventie onderzoeken naar het effect van eiwit en krachttraining op de verbetering van de lichaamssamenstelling. De deelnemers werden gerandomiseerd in een controle (eiwitinname van 0,8 g/kg) of interventie groep (eiwitinname van 1,3 g/kg). Alle deelnemers werden in totaal drie keer gemeten op lichaamssamenstelling, bloeddruk en eiwitinname. Data werd alleen gebruikt als er een begin en tussen of eindmetingen van de bloeddruk en eiwitinname beschikbaar was. Met SPSS (IBM Predictive Analytics-software) versie 20, werd onderzocht of er een relatie was tussen inname van totaal eiwit, plantaardig eiwit en dierlijk met de bloeddrukniveau. Er is gebruik gemaakt van beschrijvende statistieken, independent sample t-test, covariantie-analyse en de regressie-analyse. Resultaten In totaal zijn 132 ouderen met overgewicht geïncludeerd voor dit onderzoek. De gemiddelde bloeddrukveranderingen waren -6,2/-5,4 ± 1,2/0,7 mmHg bij alle deelnemers, -4/-5,2 ± 1,7/1,0 mmHg bij de controlegroep en -7,9/-5,5 ± 1,6/1,1 mmHg bij de interventiegroep. De systolische bloeddruk is in de interventiegroep met 3,9 mmHg meer en de diastolische bloeddruk met 0,3 mmHg meer gedaald dan in de controlegroep (P=0,69, P=0,53). Na correctie voor gewichtsverlies was het verschil in daling tussen de groepen vergelijkbaar. De regressie-analyse liet zien dat er geen verband was tussen zowel totaal eiwitinname (r2 = 0,002), dierlijk eiwitinname (r2 = 0,009) als plantaardig eiwitinname (r2 = 0,014) en de verandering in bloeddruk. Ook na correctie voor verstorende variabelen, zoals gewichtsverlies, was er geen significant verband te vinden tussen totaal, plantaardig en dierlijk eiwitinname en de bloeddruk. De analyse van eiwitinname uit melk en melkproducten was de enige analyse die een significante daling van de systolische bloeddruk liet zien. De daling was 3,07 mmHg per 10 gram aan eiwitinname uit melk en melkproducten (P=0,03). Conclusie Er is geen relatie gevonden tussen totaal, dierlijk en plantaardig eiwitinname en de verandering in bloeddruk tijdens het volgen van een hypocalorisch dieet bij volwassen van 55 jaar en ouder met overgewicht, onafhankelijk van gewichtsverlies. Bij eiwitten uit specifieke bronnen is er wel een relatie gevonden, tussen melk en melkproducten en de verandering in bloeddruk, onafhankelijk van gewichtsverlies. eiwitinname. De systolische bloeddruk daalde significant met 2,83 mmHg per 10 gram eiwitinname uit melk en melkproducten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk