De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het effect van gewichtsverlies op de metabole efficiëntie bij volwassenen (55+) met obesitas?

Rechten:

Wat is het effect van gewichtsverlies op de metabole efficiëntie bij volwassenen (55+) met obesitas?

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: Obesitas is in Nederland en Europa een groeiend probleem. Door de toename van het aantal obese ouderen zijn gewichtsverliesinterventies bij deze doelgroep van belang. Tijdens gewichtsverlies verandert de lichaamssamenstelling. Zowel gewichtsverlies als een verandering in de lichaamssamenstelling kan zorgen voor een daling in het rustmetabolisme. Er zijn ook aanwijzingen uit de literatuur dat het metabolisme efficiënter gaat werken, dit noemt men adaptieve thermogenese. Er bestaat echter nog beperkt onderzoek naar de adaptieve thermogenese bij volwassenen vanaf 55 jaar met obesitas. Doel: Het doel van dit onderzoek is het effect van gewichtsverlies op de metabole efficiëntie bij volwassenen (55+) met obesitas te evalueren. Methoden: Er zijn data van verschillende gewichtsverliesstudies gebruikt die allen zijn uitgevoerd in het voedingslab aan de Hogeschool van Amsterdam. Deelnemers vanaf 55 jaar en ouder met obesitas werden meegenomen in de data-analyse wanneer zij deelnamen aan een gewichtsverliesprogramma waarbij het rustmetabolisme (indirecte calorimetrie), de lichaamssamenstelling (BodPod) en het gewicht tijdens de voor- en nameting zijn gemeten. Daarnaast werden deelnemers geïncludeerd indien zij minimaal één kg gewichtsverlies hadden bereikt. Al deze studies hebben gebruik gemaakt van een energiebeperkt dieet (ongeveer 600 kcal onder de geschatte behoefte). Er werd bij vijf van de zeven geïncludeerde studies minimaal één keer per week krachttraining gegeven. Als maat voor de metabole efficiëntie is de REE kcal/kg VVM gebruikt. Verandering in de variabelen tussen voor- en na meting zijn getoetst met behulp van een afhankelijke t-toets. Er is een lineaire regressie-analyse uitgevoerd, met als afhankelijke variabele ΔREE/VVM (kcal/kg) en onafhankelijke variabele gewichtsverlies (kg). Daarnaast is het verschil in metabole efficiëntie tussen de groep met training en zonder training vergeleken met een onafhankelijke t-toets. Resultaten: Van de 326 deelnemers die zijn meegenomen in de analyse, zijn er 76 obese volwassenen (55+) geïncludeerd waarvan 31 mannen en 45 vrouwen. Hiervan namen er 49 deel aan een trainingsprogramma. De deelnemers zijn in totaal gemiddeld 4,2±2,6 kg (P<0,001) afgevallen. De vetmassa is significant (P<0,001) gedaald met 4,4±3,1 kg. De vetvrije massa is toegenomen met 0,2±1,7 kg, dit is niet significant (P=0,49). De REE in de totale groep is significant (P<0,001) afgenomen met 84±176 kcal. De REE kcal/kg VVM is significant (P<0,001) afgenomen met 1,8±3,6 kcal. De groep zonder training is 4,0±3,2 kg afgevallen en de groep met training 4,3±2,3 kg. Tussen de groepen was dit geen significant verschil (P=0,614). De vetvrije massa is bij de groep zonder training afgenomen met 0,4±1,9 kg. Dit in tegenstelling tot de groep met training waarbij de vetvrije massa significant (P=0,049) is toegenomen met 0,5±1,6 kg. De REE in de groep zonder training is gedaald met 56±168 kcal. De REE is in de groep met training sterker gedaald, namelijk met 99±179 kcal (P<0,001). De REE kcal/kg VVM daalde bij de groep zonder training niet significant (P=0,146) met 0,9±3,0 kcal. Echter daalde de REE kcal/kg VVM in de groep met training wel significant (P<0,001) met 2,4±3,7 kcal. Dit is een trend (P=0,084) tussen de groepen. Conclusie: Door gewichtsverlies en verandering in de lichaamssamenstelling daalt het rustmetabolisme. Hierdoor lijkt het erop dat het lichaam efficiënter om gaat met de lagere energievoorziening tijdens gewichtsverlies (adaptieve thermogenese). Dit werkt mogelijk gewichtsbehoud tegen waardoor een toename in het gewicht op langer termijn te verwachten is bij volwassenen (55+) met obesitas. Diëtisten dienen zich tijdens gewichtsverlies bewust te zijn van het mechanisme adaptieve thermogenese, hierbij is het van belang dat er rekening wordt gehouden met het opstellen en bijstellen van het dieetadvies.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk