De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de validiteit van de Quadscan in vergelijking met de Bodpod : Hoe valide is de Quadscan bij metingen op één moment en bij het meten van veranderingen in de lichaamssamenstelling in vergelijking met de BOD POD tijdens een gewichtsverliesprogramma bij 55-plussers met obesitas?

Rechten:

Onderzoek naar de validiteit van de Quadscan in vergelijking met de Bodpod : Hoe valide is de Quadscan bij metingen op één moment en bij het meten van veranderingen in de lichaamssamenstelling in vergelijking met de BOD POD tijdens een gewichtsverliesprogramma bij 55-plussers met obesitas?

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: De prevalentie van obesitas (BMI>30) is een groeiend probleem vooral voor de 55-plussers. Tijdens het ouder worden veranderd de lichaamssamenstelling en neemt over het algemeen de vetmassa toe en de vetvrije massa af, wat negatieve effecten heeft op de gezondheid. Bij gewichtsverlies kan de vetvrije massa afnemen. Voor deze groep is het daarom extra van belang om tijdens gewichtsverlies de lichaamssamenstelling te meten door de eerstelijns diëtist. Dat kan worden gemeten met de 'Quadscan 4000', een bio-impedantie analyse apparaat. Echter is dit meetapparaat is echter nog niet gevalideerd voor deze doelgroep tijdens een gewichtsverliesperiode. Doel: Inzicht krijgen in de validiteit van de Quadscan 4000 bij het monitoren van de lichaamssamenstelling op één moment en bij veranderingen in de lichaamssamenstelling tijdens een gewichtsverliesperiode in vergelijking met de BOD POD onder 55-plussers met obesitas. Op basis van deze resultaten wordt een advies gegeven voor diëtisten. Methode: 63 ouderen boven de 55 jaar, mannen en vrouwen, met obesitas werden geïncludeerd in dit onderzoek. De vetmassa (kg/%) en vetvrije massa (kg) werden op de baseline- en eindmeting gemeten met zowel de Quadscan 4000 als de BOD POD die in deze studie als referentie gold. De onderzoeksgegevens van twee eerder uitgevoerde interventiestudies naar behoud van vetvrije massa onder 55-plussers (Welprex en MPS) over een periode van 10 tot 13 weken, zijn in deze studie gebruikt. De validiteit van metingen op één moment en gedurende de gewichtsverliesperiode is berekend aan de hand van verschillende statistische parameters en plots: de bias, de Root Mean Square Error (RMSE), Concordance Correlatiecoëfficiënt (CCC) en Bland and Altman plots. Tenslotte werden er t-toetsen uitgevoerd of de resultaten van de Quadscan significant afweken van de BOD POD. Resultaten: Bij de baselinemeting werd bij de Quadscan significant een onderschatting van de vetmassa (kg/%) en een overschatting van de vetvrije massa (kg) waargenomen. Bij gewichtsverlies mat de Quadscan een lagere afname in vetmassa (kg/%) en een hogere toename in vetvrije massa (kg) ten opzichte van de BOD POD. De individuele afwijking (RMSE) op één moment van de Quadscan in vergelijking met de BOD POD van de vetmassa was 5,7kilo en 6,1%, voor de vetvrije massa was dit 5,8 kilo. Tijdens de gewichtsverliesperiode was de RMSE voor zowel vetmassa als vetvrije massa 2,5 - 2,6kg. De limits of agreement van de Bland and Altman plots laten zowel bij baseline als bij verandering in lichaamssamenstelling tijdens de gewichtsverliesperiode wijde limits of agreements zien. (Baseline VM:-12kg en 4kg, gewichtsverlies VM: -6kg en 3kg). De CCC laat bij de baselinemeting een hoge samenhang zien en bij gewichtsverlies van vetmassa (kg) een lage samenhang. Conclusie: De Quadscan gaf significant verschil weer in de metingen op één moment en bij verandering in de lichaamssamenstelling (vetmassa en vetvrije massa) in vergelijking met de BOD POD. Dit gold voor zowel op individueel, als op groepsniveau. Door deze significante afwijkingen tijdens de verandering in lichaamssamenstelling per individu wordt de Quadscan 4000 niet aanbevolen om de lichaamssamenstelling te monitoren in de eerstelijns diëtistenpraktijk onder 55-plussers met obesitas. Dit kan zijn doordat de voorspellingsformules in de Quadscan niet geschikt zijn voor deze doelgroep. Sleutelwoorden: Quadscan 4000, BOD POD, validiteit, vetmassa, vetvrije massa, Lichaamssamenstelling, bio-impedantie, gewichtsverliesperiode, obesitas, 55-plussers

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk