De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van Mindfulness en Acceptance Commitment Therapy-opdrachten op emotioneel eetgedrag als aanvullende behandeling in de diëtistische praktijk. Een Randomized Controlled Trial.

Rechten:

De invloed van Mindfulness en Acceptance Commitment Therapy-opdrachten op emotioneel eetgedrag als aanvullende behandeling in de diëtistische praktijk. Een Randomized Controlled Trial.

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond Gemiddeld heeft 40% van de volwassen Nederlanders een te hoog lichaamsgewicht. Indien deze ontwikkeling zich voortzet zal dit in de toekomst gestaag toenemen. Gewichtsreductie van tenminste 5-10% kan resulteren in gezondheidswinst. Het reguliere dieetadvies voor de behandeling van overgewicht in Nederland bestaat uit een energiebeperkt dieet. Het dieet resulteert in een gewichtsverlies van een halve kg tot één kg per week. Het gewichtsverlies is echter in vele gevallen niet blijvend; vanuit de psychologische invalshoek spelen cognitief, emotioneel en aanleergedrag een rol bij de ontwikkeling en het in stand houden van overgewicht en obesitas. Er worden drie subtype eters onderscheiden: emotionele eters, lijngerichte eters en externe eters. Het toevoegen van Mindfulness en Acceptance Commitment Therapy (ACT) aan de reguliere dieetbehandeling, zouden voor het verkrijgen van gewichtsverlies, meer effect teweeg kunnen brengen bij gedragstype, in casu de emotie-eter. Of deze methode daadwerkelijk effectief zou kunnen zijn om in de diëtistische praktijk als aanvullende behandeling bij overgewicht toe te passen, is in de literatuur nog te weinig bekend. Deze studie heeft als doel te onderzoeken of de diëtist, met behulp van Mindfulness en Acceptance Commitment Therapy bij emotie-eters, het emotioneel eten kan verminderen en deze resultaten significant verschillen van emotie-eters die alleen een energiebeperkt dieet krijgen. Methoden Gedurende acht weken werden er twee groepen participanten met overgewicht begeleid, de ene groep kreeg Mindfulness en Acceptance Commitment Therapy toegevoegd aan het energiebeperkte dieet, de andere groep kreeg alleen een energiebeperkt dieet. De participanten zijn at random over de twee groepen verdeeld. Eenmaal per twee weken kregen de participanten een individueel consult door een diëtist in opleiding. Met de vragenlijst: “Wat voor type eter ben jij?” gebaseerd op de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag is het type eter gemeten en uitgesplitst naar emotioneel, extern en lijngericht eten. Alleen de participanten die emotioneel eetgedrag vertoonden volgens de vragenlijst, kwamen in aanmerking voor het onderzoek. De onafhankelijke t-toets is gebruikt om de verschillen in gewicht, BMI en emotie-eten tussen beide groepen te meten en de gepaarde t-toets is gebruikt om deze verschillen binnen de groep te meten. Resultaten Na 8 weken is er tussen beide groepen een significant verschil gevonden op het gebied van emotioneel eetgedrag. Dit emotioneel eetgedrag is binnen acht weken namelijk significant afgenomen in de Mindfulness en de Acceptance Commitment Therapy groep, in vergelijking tot de groep die alleen een energiebeperkt dieet kreeg (p<0,01*). Er is geen significant verschil in gewichtsverlies tussen beide groepen aangetroffen (p>0,52). Binnen de Mindfulness en de Acceptance Commitment Therapy groep was binnen acht weken, wel sprake van een significant gewichtsverlies (p> 0,01*.) en significante daling van de BMI. In de groep die alleen een energiebeperkt dieet kreeg, was er bijna een significant gewichtsverlies (p>0,006.) en een significante daling van de BMI (p>0,004). Conclusie Er zijn tussen beide groepen op het gebied van vermindering van emotioneel eetgedrag, significante verschillen aangetroffen. Op het gebied van gewichtsverlies en BMI zijn er 4 tussen beide groepen geen significante verschillen gevonden. Naar aanleiding van dit onderzoek is het onbekend of Mindfulness en Acceptance Commitment Therapy op de langere termijn ook effect hebben op het behoud van het bereikte gewichtsverlies. Hoewel uit de literatuur is gebleken dat Mindfulness en Acceptance Commitment Therapy van toegevoegde waarde kunnen zijn op de behandeling van overgewicht en het blijvende gewichtsverlies, is dit met betrekking tot gewichtsverlies echter niet bevestigd uit de onderzoeksresultaten van deze scriptie. Daarom is een onderzoek in de toekomst over een langere periode binnen een grotere onderzoeksgroep aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk