De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De energie- en eiwitinname van neurologische patiënten met een textuur-gewijzigd-dieet in vergelijking met de energie- en eiwitbehoefte

Rechten:

De energie- en eiwitinname van neurologische patiënten met een textuur-gewijzigd-dieet in vergelijking met de energie- en eiwitbehoefte

Rechten:

Samenvatting

Inleiding: Een veel voorkomende klacht bij neurologische patiënten is dysfagie. Patiënten met dysfagie maken doorgaans gebruik van een textuur gewijzigd dieet en hebben hierdoor een verhoogde kans op ondervoeding. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de energie- en eiwitinname van patiënten opgenomen op de afdeling neurologie in een ziekenhuis die gevoed worden met een textuur gewijzigd dieet en dit te vergelijken met de energie- en eiwitbehoefte. Daarnaast wordt de voedingstoestand tijdens opname van deze groep patiënten bepaald. Methode: Dit cross-sectionele onderzoek is uitgevoerd bij patiënten opgenomen op de afdeling neurologie in het VU medisch centrum die gevoed werden met een textuur gewijzigd dieet. De energie- en eiwitinname werd geanalyseerd door middel van een driedaags eetverslag. Het energieverbruik in rust werd geschat middels de FAO/WHO/UNU-formule en zo mogelijk gemeten met behulp van indirecte calorimetrie. De voedingstoestand werd bepaald door middel van een bio-impedantie- en handknijpkrachtmeting, gewicht(sverloop), BMI en SNAQ-score. Resultaten: Van de 30 patiënten is bij 28 patiënten de voedingsinname bijgehouden, bij 7 patiënten zijn de bio-impedantie- en handknijpdrachtmeting uitgevoerd en bij 5 patiënten is indirecte calorimetrie toegepast. De energie- en eiwitinname verschilde significant van de energie- en eiwitbehoefte (gemiddeld 1220 versus 2049 kcal, (p = < 0,001) en 50,1 gram versus 93,2 gram (p = < 0,001)). Van de patiënten had 89% een te lage energie-inname en 86% een te lage eiwitinname ten opzichte van de energie- en eiwitbehoefte. Volgens de SNAQ-score had één op de drie patiënten een risico op ondervoeding. De vetvrije massa-index was bij drie patiënten te laag en bij vier patiënten was de handknijpkracht niet adequaat. Conclusie: De energie- en eiwitinname van de meeste neurologische patiënten geïncludeerd in deze studie met een textuur gewijzigd dieet voldoen niet aan de individuele energie- en eiwitbehoefte. Door onvolledige data en een kleine onderzoekspopulatie kon het mogelijke verband tussen een lage energie- en eiwitinname en een goede voedingstoestand niet worden gevonden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingSport, Management en Ondernemen
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk