De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Exploratief onderzoek naar de relatie tussen de met bio-impedantie gemeten fasehoek en de duur van beademing, duur van de behandeling en mortaliteit bij intensive care patiënten.

Rechten:

Exploratief onderzoek naar de relatie tussen de met bio-impedantie gemeten fasehoek en de duur van beademing, duur van de behandeling en mortaliteit bij intensive care patiënten.

Rechten:

Samenvatting

Introductie Uit literatuur is gebleken dat een lage fasehoek gemeten met de bio-impedantie meter vaak kenmerkend is bij zieke patiënten. De fasehoek is daarbij een voorspeller voor een slechtere prognose in de vorm van een langere ziekenhuis opname, een hogere kans op sterfte en postoperatieve complicaties bij diverse ziektes. Tot op heden ontbreken prospectieve studies over de prognostische waarde van de door bio-impedantie gemeten fasehoek bij intensive care patiënten. Daarom wordt binnen deze studie bestudeerd of de fasehoek voorspellend is voor de duur van beademing, duur van de IC-behandeling en de mortaliteit bij volwassen patiënten op de intensive care. Methode Alle volwassenen patiënten die binnen de studieperiode werden opgenomen op de afdeling Intensive Care van het VU medisch centrum werden meegenomen in deze studie indien deze patiënten voldeden aan de gestelde in- en exclusie criteria. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag werden voor deze studie algemene patiëntgegevens en de gegevens van de bio-impedantie metingen verzameld. Daarnaast is de duur van beademing, duur van IC-behandeling en het al dan niet overlijden van de deelnemers gerapporteerd. De fasehoek, Resistance, Reactance, spiermassa, vetvrije en vet massa zijn binnen 24 uur na opname gemeten met de AKERN BIA 101 Anniversary (MST Medical) bio-impedantie meter. Er is gekeken naar verbanden door middel van de lineaire regressie analyse voor de uitkomstmaten duur van beademing en duur van IC-behandeling. Voor de uitkomstmaat mortaliteit is gekeken of er verschillen zijn tussen niet overleden en overleden patiënten in de fasehoek, Resistance, Reactance, spiermassa, vetvrije massa en vet massa. Deze verschillen zijn getoetst met een T-toets. Resultaten De studiepopulatie bestond uit 107 patiënten. Er werden geen significante relaties gevonden tussen de fasehoek met de duur van beademing en duur van IC-behandeling en mortaliteit. Wel was er een trend voor een lagere fasehoek bij de patiënten die overleden zijn binnen de studieperiode (n=10). Ook werd een significant hogere Resistance gemeten bij de overleden patiënten. Tot slot bleek dat ook de spiermassa en vetvrije massa gemeten met bio-impedantie analyse significant lager waren bij overleden patiënten dan bij niet overleden patiënten. Conclusie Uit deze exploratieve studie blijkt dat de fasehoek geen voorspeller lijkt te zijn voor de duur van beademing en duur van de IC-behandeling. Wel lijkt er een verband te bestaan tussen de Resistance, spiermassa en vetvrije massa gemeten met bio-impedantie analyse en mortaliteit bij volwassenen op de intensive care. In vervolgonderzoek bij een grotere studiepopulatie zouden de mogelijk verstorende effecten van onder andere ernst van ziekte, hydratietoestand en geslacht meegenomen moeten worden in de analyses.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk