De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Postoperatieve voeding na maagresectie bij maagcarcinoom : het effect van postoperatief voeden via jejunostomie op de voedingstoestand en postoperatieve complicaties in vergelijking tot andere toedieningswegen

Rechten:

Postoperatieve voeding na maagresectie bij maagcarcinoom : het effect van postoperatief voeden via jejunostomie op de voedingstoestand en postoperatieve complicaties in vergelijking tot andere toedieningswegen

Rechten:

Samenvatting

Bij maagcarcinoom wordt vaak ernstig postoperatief gewichtsverlies gezien. Tijdens een totale- en subtotale maagresectie werd in het AVL daarom standaard een jejunostomie aangelegd. De diëtisten in het AVL vroegen zich af of postoperatief voeden via een jejunostomie de voorkeur had boven andere toedieningswegen en wat het voedingsbeleid in andere ziekenhuizen was en waarom. Doel Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen welke toedieningsweg van postoperatief voeden de voorkeur had en om een aanbeveling te kunnen geven die in het AVL toepasbaar zou zijn. De aanbeveling was gericht op het verbeteren van de voedingstoestand en het verminderen van postoperatieve complicaties voor de patiënt. Methoden Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van literatuuronderzoek en expert-opiniononderzoek onder vier chirurgen, vier diëtisten, een radiotherapeut, een verpleegkundig specialist en twee patiënten. Resultaten Uit de literatuur kwam naar voren dat er na een totale- en subtotale maagresectie oraal, enteraal of parenteraal kan worden gevoed. Er kwam geen overtuigend bewijs naar voren om patiënten postoperatief niets per os te geven, binnen 24 uur enteraal voeden geeft mogelijk voordelen voor de patiënt. Tussen patiënten met jejunostomie en andere postoperatieve toedieningswegen werd geen significant verschil waargenomen in de verandering van het serumalbumine niveau. Postoperatief voeden via jejunostomie gaf in vergelijking tot oraal voeden significant (p=0.020) minder gewichtsverlies. Daarentegen werd jejunostomie geassocieerd met een verhoogd risico op postoperatieve complicaties (59% vs. 41%) en infectieuze complicaties (36% vs. 17%) in vergelijking tot een oraal voedingsbeleid. In het expert-opiniononderzoek werd een groot verschil waargenomen in het postoperatieve beleid na een totale maagresectie, maar er leek een lichte voorkeur te zijn voor jejunostomie. De diversiteit leek voort te komen uit de verschillende opvattingen die experts hadden over de parameters voedingstoestand en postoperatieve complicaties. Na een subtotale maagresectie leek er meer consensus te bestaan. Er werd voornamelijk binnen 24 uur oraal gevoed, al verschilde de opbouw hiervan sterk. Conclusie Jejunostomie had mogelijk het beste effect op de voedingstoestand waar een oraal voedingsbeleid dit leek te hebben op de postoperatieve complicaties. Geen van de toedieningswegen liet een gunstig effect zien op beide parameters, waardoor niet één toedieningsweg geschikt leek voor zowel een totale- als subtotale maagresectie. Na een totale maagresectie leek jejunostomie de voorkeur te hebben, na een subtotale maagresectie werd vooral oraal gevoed. Opvallend was de trend waarbij zowel na een totale- als subtotale maagresectie direct en alleen oraal gevoed werd. Aanbevelingen Het postoperatieve voedingsbeleid dient apart te worden bepaald voor een totale- en subtotale maagresectie. Het AVL zou moeten overwegen om na een totale maagresectie naast de jejunostomie binnen 24 uur oraal te voeden. Het is aan te bevelen het postoperatieve voedingsbeleid na een subtotale maagresectie te heroverwegen en preoperatief te bepalen of het aanleggen van een jejunostomie nodig is. De verwachting is dat het aantal postoperatieve complicaties bij de patiënt hierdoor afneemt. Meer prospectief onderzoek naar jejunostomie en oraal beleid is nodig.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk