De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het e-Depot: dichterbij dan je denkt! Metadata als sleutel tot duurzaam digitaal informatiebeheer

Rechten:

Het e-Depot: dichterbij dan je denkt! Metadata als sleutel tot duurzaam digitaal informatiebeheer

Rechten:

Samenvatting

steeds meer digitale documenten. Digitale informatie heeft ten opzichte van papier grote voordelen: het is gemakkelijk en snel te verzenden, goed doorzoekbaar, eenvoudig te bewerken en de opslag ervan neemt weinig fysieke ruimte in beslag. Het nadeel van digitale informatie is echter dat het bijzonder kwetsbaar is vanwege de snelle veroudering van hardware, software en documentformaten. Om digitale informatie duurzaam te kunnen bewaren en gebruiken zullen ze tijdig naar een e-Depot moeten worden overgebracht en daarnaast van de juiste metadata moeten worden voorzien. Welke metadata nodig zijn voor het beheer van digitale archiefbescheiden in een e-Depot is onderzocht in het eerste deel van deze scriptie. Er is daarbij gekeken naar verschillende e-Depot varianten, te weten: 1) een e-Depot dat fungeert als ‘archiefruimte’, 2) een e-Depot dat fungeert als ‘archiefbewaarplaats’ en 3) een e-Depot dat fungeert als ‘archiefruimte’ en ‘archiefbewaarplaats’. De belangrijkste conclusie daarbij is dat voor het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden in een e-Depot diverse administratieve, beschrijvende en technische metadata vereist zijn. Daarnaast zijn voor de varianten 1) en 2) specifieke metadatanodig die iets zeggen over de vertrouwelijkheid en de bewaar- en vernietigingscategorie van digitale archiefbescheiden. In het tweede deel wordt stil gestaan bij de metadata die door archiefvormers bij de gemeente Nijmegen worden toegekend aan digitale archiefbescheiden. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen de praktijksituatie bij de gemeente Nijmegen en de metadata die moeten worden toegekend voor het beheer van digitale archiefbescheiden in een e-Depot, zoals onderzocht in het eerste deelonderzoek.Hieruit kan geconcludeerd worden dat archiefvormers bij de gemeente Nijmegen de meeste vereiste metadata toekennen. Maar als het gaat om de vastlegging van specifieke metadata over de archiefvormer zelf en technische metadata op documentniveau blijven ze in gebreke. Over het algemeen kunnen we stellen dat er in de toekomst bij de overdracht van digitale archiefbescheiden van archiefvormers bij de gemeente Nijmegen naar een e-Depot geen grote problemen worden verwacht als er onder meerop het moment van afsluiting van dossiers checksums aan de onderliggende documenten worden toegekend en er bij de inrichting van nieuwe digitale werkprocessen extra informatie door en/of over de archiefvormers wordt vastgelegd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk