De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social mediastrategie Kunstbende : Een onderzoek naar het social mediagebruik van creatieve jongeren (13 t/m 18 jaar)

Rechten:

Social mediastrategie Kunstbende : Een onderzoek naar het social mediagebruik van creatieve jongeren (13 t/m 18 jaar)

Rechten:

Samenvatting

Kunstbende is een landelijke kunstwedstrijd voor jong creatief talent. Jongeren van 13 t/m 18 jaar kunnen meedoen aan de wedstrijd in acht verschillende kunstcategorieën. Meer dan ooit is de communicatie naar en met de doelgroep belangrijk. Aangezien jongeren veel online zijn en met name social media gebruiken werd Kunstbende geactiveerd om haar social media-inzet te beoordelen. Daarbij werd opgemerkt dat Kunstbende niet gelijkmatig en efficiënt gebruik maakt van social media. Voornamelijk regionaal is de social media-inzet niet optimaal. Door het gebrek aan communicatieve vaardigheden van de regionale stagiairs en weinig tijd voor goede aansturing vanuit het landelijk bureau is het tijd voor verandering. In dit rapport wordt het social mediagebruik van creatieve jongeren van 13 t/m 18 jaar onder de loep genomen. Met deze informatie kan er een social mediastrategie ontwikkeld worden die Kunstbende kan voeren rondom haar kunstwedstrijd om de communicatie met haar doelgroep, via social media, te verbeteren. Kunstbende bestaat sinds 1991 en maakt zich hard voor jongeren en cultuurparticipatie. Zij wil jaarlijks 3500 deelnemers voor haar wedstrijd werven. De dertien regiokantoren en het landelijk bureau zijn samen verantwoordelijk voor deze target. Uit het onderzoek bleek dat de doelgroep niet specifiek is. Niet alle jongeren houden van kunst en cultuur. Daarom is ervoor gekozen om jongeren te bereiken die aangesproken willen worden op hun talent. Via het Cultureel Jongeren Profiel (2011) is de doelgroep gesegmenteerd en gaat Kunstbende zich focussen op twee cultuurtypes: Ondernemende Cultuurfans en Creatieve Entertainers. Om beide types te bereiken zijn er meerdere contactmomenten nodig om aan hun informatiebehoefte te voldoen. Regionale en landelijke communicatie kunnen dit samen bewerkstelligen. Een content kalender biedt uitkomst. Daarin staat wat het landelijk bureau communiceert en welke informatie regiokantoren moeten communiceren. De doelgroep is met behulp van literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek onderzocht. Daaruit bleek dat de doelgroep via social media voornamelijk met elkaar communiceert en zichzelf online wil presenteren. Dagelijks wordt een enorme hoeveelheid aan mediaboodschappen op jongeren afgevuurd. Daardoor zijn jongeren ongevoelig voor de inhoud van deze boodschappen en moet je dus opvallen. Daarom staat de boodschap central en niet het middel. De boodschap kun je versterken door visual storytelling in te zetten. Je valt namelijk op door authentieke en kwalitatieve content. Daarbij staan de waarden van het bedrijf, ‘why’ en eigenheid (het bestaansrecht) centraal. Qua kanaalgebruik is uit kwalitatief onderzoek (panelgesprekken) gebleken dat Twitter de plek is voor interactive(met name jongeren van 13 t/m 16 jaar zijn op Twitter actief) en Facebook (met name voor 16+) een kanaal is waar jongeren inspiratie opdoen. Andere social media zoals Instagram, YouTube en WhatsApp worden steeds meer populair. Belangrijk bij deze verschuiving is: privacy, gericht op beeld en het individu staat centraal. Hoe Kunstbende haar social media redactioneel moet invullen is onderzocht middels de social media interesses van jongeren op het gebied van Taal, Vorm en Look & Feel. Zowel experts als panelleden hebben hun mening hierover gegeven. Uit onderzoek naar social mediastrategieën is er gekozen om te werken met het Social Strategy Model van Kerkhofs (2012). Door middel van negen stappen wordt er naar gestreefd om de nieuwe doelen te behalen. Zo blijkt dat wanneer je alles uit social media wilt halen, je een pull approach moet hanteren. Zeker bij de doelgroep ‘jongeren’ is het zaak dat je met hen in gesprek bent (dialoog creëren) en relevant wordt voor jongeren. Door naar andere jongerenorganisaties te kijken, konden er nieuwe ideeën op gebied van social mediastrategieën worden opgedaan. Daaruit bleek dat alle organisaties Facebook en Twitter inzetten om de doelgroep te bereiken. Verder bleek dat curatorschap een grote rol speelt. Er wordt dan ook aangeraden om in deze trend mee te gaan. Dit betekent dat Kunstbende, in plaats van haar product, haar waarden moet gaan communiceren. Kortom, er is in dit onderzoek voldoende interessante informatie naar voren gekomen, waarmee Kunstbende een social mediastrategie kan ontwikkelen. De desbetreffende strategie helpt de regiokantoren bij het juist toepassen en tijdbesparend invullen van haar social mediakanalen. In dit onderzoek wordt aangeraden om in de social mediastrategie te focussen op verbinding met de doelgroep en het overbrengen van beleving (emotie). Op basis van de resultaten en conclusies kan worden vastgesteld dat de doelen behaald kunnen worden indien de continuïteit wordt behouden. Belangrijk hierbij zijn de medewerkers die social media minded moeten zijn/worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk