De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoekanik.net: de (redactionele) formule voor succes

Rechten:

Hoekanik.net: de (redactionele) formule voor succes

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is verricht in overeenstemming met het online meidenmagazine Hoekanik.net. De wens was een verbeterplan voor een passende redactionele formule op te stellen. Het doel van dit plan is het aantrekken van bezoekers en de bezoekersaantallen binnen een jaar te helpen verhogen naar een (voor zover mogelijk) stabiel aantal van 900 per dag. HKI is ontstaan vanuit het idee dat jonge meiden wel wat tips kunnen gebruiken. Het magazine richt zich op Nederlandse meiden tussen de 12 en 18 jaar. Alle artikelen worden geschreven met een positieve en inspirerende inslag, met een humoristisch randje. Op deze manier hoopt HKI de doelgroep op een prettige manier te helpen met alledaagse problemen. Pijlers binnen het magazine zijn Zelfontplooiing, Lifestyle, Werk & Geld, Fashion, Beauty, Health en Liefde. Concurrenten zijn Hitkrant.nl, Beauygloss.nl, Ondertussen.nl, Seventeen.com, It-Girl.be. Uit deskreserach blijkt dat andere websites die vaak bezocht worden door de doelgroep Facebook en Twitter zijn. Jongeren maken tevens veel gebruik van media waar ze diensten of producten kunnen ‘lenen’. Een voorbeeld hiervan is Youtube. Daarnaast is de 24-uursmentaliteit een trend. Jongeren willen zoveel mogelijk uit het leven halen en verwachten dan ook dat alle diensten dag en nacht bereikbaar zijn. Beeld wordt tevens steeds belangrijker. Instagram is zeer populair en er wordt verwacht dat ook Pinterest aan zal trekken. Jongeren delen nu al veel vaker foto’s of video’s dan tekstberichten. Ook opvallend is dat jongeren het internet steeds meer gebruiken voor zelfeducatie. We zien dan ook steeds meer online universiteiten en ‘doe het zelf’ filmpjes op Youtube. Uit panelgesprekken en enquêtes blijkt dat de doelgroep graag praktische tips leest en filmpjes ziet over beauty. Ook leest ze graag over gezonde recepten en over hoe ze geld kan besparen. Een vraagbaak over liefde en seks vindt ze een goed idee, hoewel ze niet zo snel zelf een vraag in zou sturen. De doelgroep ziet tevens grotere foto’s in het magazine, waarbij de helft aangeeft het belangrijk te vinden dat de foto wel duidelijk maakt waar het artikel over gaat. Daarnaast waardeert de doelgroep kleur roze als achtergrondkleur sterk. Ook ziet de doelgroep graag dat artikelen gemakkelijk te delen zijn via social media en vindt ze een zoekbalk op een logische plek belangrijk. Een forum wordt gewaardeerd en winacties zijn erg populair. Het advies is om een redactionele formule op te stellen met behulp van de checklist van L. de Wolff. In het bijgevoegde verbeterplan vindt HKI een duidelijk en praktisch advies, waarin de wensen en behoeften van en trends binnen de doelgroep zijn meegenomen. Door deze aan te vullen en aan te passen naar eigen inzicht, stelt HKI gemakkelijk een passende redactionele formule samen. Daarnaast wordt geadviseerd verder onderzoek te doen naar het invoeren van een forum. Ook de mogelijkheden rondom de contentlevenscyclus en de mediatool Archetypes moeten verder onderzocht worden voor implementatie. Het is aan te raden om een herstart te plannen voor het magazine HKI, waarbij de nieuwe redactionele formule geïntroduceerd wordt. Veel aanpassingen kunnen tevens al direct gemaakt worden. Denk hierbij aan verandering van vormgeving, als achtergrondkleur en een groter logo. SUMMARY This study was conducted in agreement with the online magazine Hoekanik.net. The desire was to produce a plan to improve the editorial formula. The purpose of this plan is to attract visitors and help to increase the number of visitors to a stable 900 per day within one year. HKI was born from the idea that young girls could use some helpful suggestions. The target group of the magazine contains Dutch girls with an age between 12 and 18 years. All articles are written with a positive and inspiring tone and always with a bit of humor. In this way HKI hopes to help the reader with everyday problems in a pleasant way. Subject sections of the magazine are Self-development, Lifestyle, Work & Money, Fashion, Beauty, Health and Love. Deskreserach discovered that other websites that are frequented by the target group are Facebook and Twitter. Youngsters also make extensive use of media where they can "borrow services or products. An example of such a media is Youtube. In addition, the 24-hour mentality is a trend. Young people want to get the most out of life and expect that all services are available day and night. Images are also becoming increasingly important. Instagram is very popular and it is expected to attract. Young people already share a lot more photos or videos than text messages. Also notable is that young people are increasingly using the Internet for self-education. There are more and more online universities and "do it yourself" videos on Youtube. Panel discussions and surveys show that the target group likes to read practical suggestions and see tutorial movies about beauty. They also like to read about healthy recipes and learn how to save money. She would like to see a section in the magazine where visitors can ask questions about love and sex, although she would not send in a question herself that quickly. The target group also would like to see bigger images in the magazine. Half of the survey respondents indicate that they find it important that the image pictures what the article is about. In addition, the target group strongly values pink as the background color. The target group would like to see articles that are easy to share through social media. She also finds it important to find a search bar in a logical place. A forum is appreciated and contest with prizes are very popular. The advice is to use the checklist of L. de Wolff when producing an editorial formula. In the attached plan HKI can find a clear and practical advice. The wishes, needs and trends within the target group are included in this plan. By supplementing and adjusting it as she pleases, HKI can produce an appropriate editorial formula very easily. It is also recommended to research the implementation of a forum. Also, the implementation of a content lifecycle can improve the content management. This and the media tool Archetypes need to be researched before implementation It is recommended to plan a restart for the magazine HKI, where the new editorial formula is introduced. Some adjustments can also be made directly and without introduction – like changes in background color or in the size of the logo.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk