De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social media, en nu?

Rechten:

Social media, en nu?

Rechten:

Samenvatting

Deze afstudeeropdracht is opgesteld in opdracht van YesVideo en bestaat uit een onderzoek en een social media plan. Middels diverse onderzoeksmethoden is onderzoek gedaan naar: de opdrachtgever, het medialandschap, internationale best practices, YesVideo Amerika, de concurrenten van YesVideo en de doelgroep. Het verhaal Social media zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven. Steeds meer bedrijven hebben dan ook het gevoel ‘iets te willen doen’ met social media, zo ook YesVideo. Gezien de huidige ontwikkelingen is het niet meer de vraag of ze iets moeten doen met social media, maar juist de vraag hoe ze dit moeten doen. Social media hebben zich in Nederland en de rest van de wereld verworven als algemeen geaccepteerde communicatiemiddelen, en steeds meer mensen gebruiken de verschillende platformen als informatiebron. Door de opkomst van social media is meer informatie beschikbaar voor een breed publiek aan consumenten, wat producten en diensten op Internet transparanter en makkelijker te vergelijken maakt. Logisch dan ook, dat steeds meer bedrijven gebruik maken van de diverse platformen. En, omdat steeds meer bedrijven zich hebben verworven met social media, is gewoonweg ‘aanwezig’ zijn tegenwoordig niet meer genoeg om te kunnen rekenen op sympathie van bezoekers. Het is van groot belang dat bedrijven de tijd nemen om de conversatie met de klant te voeren. Webcare, het monitoren van en ingaan op reacties en vragen van de bezoekers, biedt bedrijven de mogelijkheid om een relatie met de klant op te bouwen of te herstellen. YesVideo wil zich vanaf 2013 meer rechtstreeks richten tot de consument. In dit rapport is onderzocht hoe YesVideo social media en webcare het beste kan inzetten, om zo haar diensten onder de aandacht te brengen bij de doelgroep: 45-plussers die gebruik maken van social media. Gezien alle ontwikkelingen een slimme zet. In het social media plan, dat is voortgekomen uit de verschillende onderzoeksmethoden, is geprobeerd om de diverse social media platformen zo perfect mogelijk af te stemmen en in te richten naar de informatiebehoefte van de doelgroep. Maar, één ding is zeker, de inzet van social media en webcare door bedrijven, is een continue proces van meten, evalueren en bijstellen. SUMMARY This thesis was commissioned by YesVideo and includes a study and a social media plan. By using various research methods the following subjects were studied: the client, the media landscape, international best practices, YesVideo America, YesVideo's competitors and the audience. The social media plan, which has been concluded based on this investigation, serves as a guide to the management of YesVideo. Nowdays it is impossible to imagine life without social media. This is why more and more companies want to do something with social media, as well as YesVideo. Social media have acquired themselves in the Netherlands just as in the rest of the world as generally accepted communication tools, and more and more people use the platform as an information source. Because of the rise of social media more information is available to a wide audience of consumers, this will make the products and services on the Internet easier to compare and more transparent. This is why more and more companies use the various platforms. Because more companies have acquired social media, it is simply not enough to only be ‘present’ and count on the sympathy of today’s visitors. It is important that companies take time to have a conversation with the consumer. Webcare, monitoring and responding to comments and questions from the visitors, offers companies the opportunity to build or restore a relationship with the consumer. Because of the changes in the CD and DVD market, YesVideo will start in 2013 with a more directly approach with the consumer. This study examines how YesVideo can use social media and webcare the best way, so they will reach the attention of the target group due to their services. Given all the developments a smart move, For the social media plan, that emerged out of different research methods, was intended to streamline and optimize different social media platforms with each other and to direct them to the information needs of the target group. And it seems that only one thing is certain; that the effort of social media and webcare by companies is a continuous process of measuring, evaluating and fine tuning.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk