De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social media strategie 'Anthony & Dyantha in de Morgen'

Rechten:

Social media strategie 'Anthony & Dyantha in de Morgen'

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING: De ochtendshow van WILD FM Hitradio, de opdrachtgever van dit onderzoek, wil de interactie met de luisteraar bevorderen door optimaal gebruik te maken van social media. Om deze reden wil de ochtendshow graag inzicht krijgen in de wensen en behoeften, evenals het mediagebruik van de luisteraars van ‘Anthony & Dyantha in de Morgen’. Dit heeft geleid tot de centrale vraag van dit onderzoek: Hoe kan de ‘Anthony & Dyantha in de Morgen’ optimaal gebruik maken van social media om interactie met de luisteraar te bevorderen? Om de centrale vraag te beantwoorden is met behulp van deskresearch een interne analyse uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de geschiedenis van de opdrachtgever, missie en visie, gebruik van social media en de manier van communiceren. Naast de interne analyse is er ook een doelgroepanalyse uitgevoerd, waarbij de doelgroep op basis van demografische en psychografische kenmerken wordt beschreven en duidelijk wordt hoe zij social media gebruiken. Daarnaast is er onderzocht wat er op dit moment afspeelt in de wereld van social media wat relevant is voor de ochtendshow. Ook is er een analyse gemaakt van de wijze waarop concurrerende ochtendshows hun social media inzetten en communiceren met hun online volgers (best practices). Met de uitkomsten van deskresearch zijn er enquêtes en twee panelgesprekken gehouden onder de doelgroep van zowel de ochtendshow als van WILD FM Hitradio. Hierbij is onderzocht in welke mate de doelgroep actief is op social media, welke onderwerpen zij willen zien op de social media pagina’s van de ochtendshow, inclusief de frequentie en zijn de wensen en behoeften op het gebied van interactie besproken. Kortom, de ‘Anthony & Dyantha in de Morgen’ kan optimaal gebruik maken van social media om bij de bestaande social media platformen structuur aan te brengen door middel van een social media strategie. Een goede strategie geeft richting en helpt om social media in het DNA van de organisatie te slijpen. Zodoende wordt voor zowel de werknemers van de ochtendshow als van WILD FM Hitradio duidelijk waarom, hoe en voor wie het bedrijf social media gebruikt. Verder moet het bericht voor variatie zorgen en moeten de onderwerpen worden beschreven. Hierbij is het van belang dat de onderwerpen bij zowel de ochtendshow als bij de luisteraars spreken om interactie te genereren. Daarnaast moet de frequentie van de berichten die elke dag op social media worden geplaatst worden vastgesteld. Hierbij kan optimaal gebruik worden gemaakt van de social media tools om deze berichten in te plannen om tijdrovend werk te besparen. Zodoende kun je als bedrijf focussen op andere belangrijke zaken terwijl social media actief blijft. SUMMARY: The morning show of WILD FM Hit radio, the client of this research, aims to promote interaction with the listener by using social media optimally. That is why the morning show wants to have a good understanding of the wishes and needs, as well as the using of media of the listeners of the ‘Anthony & Dyantha in de Morgen’. This has led to the central question of this research: How can the 'Anthony & Dyantha in de Morgen' optimize the use of social media to promote interaction with the listener? To answer the central question, I have used desk research to perform an internal analysis. I have looked into the history of the client, the mission and vision, how they use social media and I have looked at the way they communicate on social media. In addition to the internal analysis, there is also a target group analysis, where the target group is described based on demographic and psychographic characteristics. It also became clear how the target group use social media. I also have examined what is happening right now in the world of social media. Hereby, I have looked at the information that could be relevant for the morning show. Then I have analyzed the way other morning shows use social media within their organizations and how they communicate with their online followers (best practices). Building on these results, I have used a survey and panel discussions to gain more information on the opinion of the listeners of the morning show and WILD FM Hit radio. I have examined the extent to which the target group is active on social media and what topics and its frequency they want to see on the social media pages of the morning show. Also, I have asked about the needs and wishes of the target group as regards to interaction. From the data obtained from desk research and both the survey as the panel discussions, it can be concluded that the ‘Anthony & Dyantha in de Morgen’ can optimalize the use of social media through a social media strategy to structure the existing social media platforms. A good strategy provides direction and helps to grind social media into the DNA of the organization. Then it becomes clear for both employees of the morning show as of WILD FM Hit radio why, how and for whom the company is using social media. Furthermore, the topics should be described to ensure variation in the message. It is of importance that the topics generates interaction. In addition, the frequency of the messages which will be placed every day on social media must be established. Hereby, the morning show of WILD FM Hit radio can use social media tools to schedule these messages to save consuming work. In this way, you can now focus on other important things while social media remains active.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk