De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Krachtgericht werken met het netwerk: de gemeenschap als oase van hulpbronnen : Een onderzoek in de vrouwen- en gezinsopvang HVO Querido De Roggeveen hoe tot optimale benutting te komen van de oase van hulpbronnen: het netwerk en relaties van cliënten.

Rechten:

Krachtgericht werken met het netwerk: de gemeenschap als oase van hulpbronnen : Een onderzoek in de vrouwen- en gezinsopvang HVO Querido De Roggeveen hoe tot optimale benutting te komen van de oase van hulpbronnen: het netwerk en relaties van cliënten.

Rechten:

Samenvatting

De maatschappelijke opvang van HVO Querido voor vrouwen en gezinnen, De Roggeveen werkt krachtgericht, dat betekent dat uit wordt gegaan van de krachten en talenten van een cliënt. Onderdeel van deze methodiek vormt het uitgangspunt dat cliënt gebruik maakt van de zogenaamde formele en informele hulpbronnen, waarbij de gemeenschap wordt gezien als oase van deze hulpbronnen. Ik constateer dat de hulpverleners van De Roggeveen nog niet optimaal gebruik maken van de informele hulpbronnen : het sociaal steunsysteem van de cliënt. Het in kaart brengen van het netwerk is een schriftelijke handeling, het netwerk wordt niet actief bij de hulpverlening betrokken. Het krachtgericht werken ziet het netwerk als informele krachtbron voor steun, het goed in beeld hebben van het netwerk en het inzetten daarvan is daar een belangrijk onderdeel van. Het familiebeleid van de organisatie vraagt om doorvertaling van een visie en een plan van aanpak op instelling niveau, een concrete uitvoering van het familiebeleid is er in De Roggeveen nog niet. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid voor de hulpverleners richting het beleid. De WMO vraagt om een optimale verhouding tussen de informele en formele zorg en ziet het inzetten van het netwerk voor de kwetsbare burger haast als een vanzelfsprekendheid. Dit vraagt om een actieve houding van de professional richting het netwerk. De maatschappelijk werker wordt volgens de beroepscode geacht te werken met de cliënt in wisselwerking met zijn omgeving, in praktijk is de hulpverlening vaak individueel gericht. Voor de cliënt die in de maatschappelijke opvang woont is het netwerk extra belangrijk, mede door het gegeven dat zij meestal alleenstaande moeder is en de opvoeding veelal alleen moeten doen kan het netwerk een belangrijke buffer en een bron van steun zijn bij stress en problemen. De hulpverlening is gericht op snelle doorstroom uit de opvang, wanneer de cliënt straks alleen verder moet, is het netwerk de aangewezen steun. Gezien bovenstaande denk ik dat de hulpverleners voor de uitdaging staan: Hoe kunnen de hulpverleners van HVO Querido De Roggeveen het sociaal steunsysteem van de cliënt bij de hulpverlening betrekken, zodat dit de zelfredzaamheid van de cliënt positief beïnvloedt? Dit onderzoek probeert antwoord op deze vraag te geven. De belangrijkste conclusie is het gegeven dat er een proces van bewustwording op gang gebracht moet worden over het belang van het netwerk betrekken en de uitvoering van de opdracht van het beleid, zowel bij de cliënt, als bij de hulpverlener, als bij de instelling. Dit onderzoek is een eerste aanzet hiertoe. De aanbevelingen die hier uit volgen is het netwerk van de cliënt letterlijk op de kaart zetten: door o.a. bewustwording van de opdracht, de huidige werkwijze zorgvuldiger uit te voeren, de kennis rondom systeemmethodiek van de hulpverleners bij te spijkeren, meer systeemgericht te werken, het netwerk van de cliënt vrijblijvend uit te nodigen voor kennismaking en last but not least, het plan van aanpak voor familiebeleid van de organisatie structureel te implementeren op instellingsniveau.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening (Deeltijd)
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk