De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sociale Netwerkanalyse : onderzoeksrapport

Rechten:

Sociale Netwerkanalyse : onderzoeksrapport

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op een effectieve sociale netwerkanalyse, en hoe een netwerkanalyse kan bijdragen aan de continuïteit van zorg en participatie aan de samenleving, binnen het eigen vermogen van de cliënt. Ik zie de behoefte bij hulpverleners, bij cliënten en bij het systeem rond een cliënt, om te komen tot een gemeenschappelijke en constructieve aanpak van problemen. De organisatie waar ik werkzaam ben, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum te Amsterdam (PPC), heeft aan mij gevraagd om in het kader van mijn opleiding tot maatschappelijk werker bij de Hogeschool van Amsterdam, onderzoek te doen naar de mogelijkheden van milieuonderzoek. Dit milieuonderzoek zou moeten bijdragen aan een goede doorstroom van onze cliënten naar een thuissituatie bij het verlaten van het PPC. Het PPC heeft mij de ruimte gegeven om dit innovatieplan te onderzoeken en binnen deze instelling een situatieanalyse uit te voeren, door informatie op te vragen bij medewerkers over hun ervaringen in de samenwerking met het netwerk rond een cliënt. Tevens heb ik de ruimte gekregen om een externe analyse uit te voeren bij stakeholders die eveneens te maken hebben met rapportages en het in kaart brengen van het sociale netwerk. Ik heb interviews afgenomen bij organisaties die werkzaam zijn binnen een justitieel kader, het Pieter Baan Centrum te Utrecht, bij de Reclassering van het Leger des Heils te Amsterdam en bij maatschappelijk werkers van de TBS- Oostvaarderskliniek te Almere. De opdracht van mijn leidinggevende was om te onderzoeken of ‘milieuonderzoek’ geïmplementeerd kan worden binnen de organisatie, en of er misschien al een kansrijk concept aanwezig is bij andere organisaties. Bij mijn eerste interview in het Pieter Baan Centrum ben ik gewezen op de doelstelling van het forensisch milieuonderzoek: “De forensisch milieuonderzoeker verricht onderzoek naar de levensloop en familiegeschiedenis van de persoon die verdacht wordt van één of meerdere (ernstige) strafbare feiten en onderzoekt het functioneren van de onderzochte in relatie tot zijn sociale omgeving.” (www.nifpnet.nl) Er werd in dit gesprek aangegeven dat het milieuonderzoek niet streeft naar een samenwerking tussen de cliënt, het netwerk en de hulpverlening, maar dat het een rapportage is ter advies aan de Rechtbank. Ik ben hier geattendeerd op de mogelijkheden van een sociale netwerkanalyse, die volgens de milieuonderzoekers beter passend zal zijn voor de doelstellingen van het PPC. Ik heb dit besproken met mijn leidinggevende. Vervolgens is mijn onderzoek zich gaan richten op de mogelijkheden om een effectieve sociale netwerkanalyse in te passen binnen de organisatieprocessen en systemen van het PPC. Ik heb mij verdiept in de materie, door literatuurstudie over sociale netwerkanalyses en over cliënten en gezinnen waarbij multi problematiek een rol speelt in (mogelijke) stagnatie van de hulpverlening. Hoe verhoudingen binnen gezinnen een rol kunnen spelen bij het voorkomen en oplossen van problemen of juist aanleiding zijn tot het in stand houden of creëren van problemen. Ik heb methodische referentiekaders gebruikt bij het doorgronden van (on)mogelijkheden om te komen tot een juiste analyse. Ik heb verder de gespreksverslagen van de interviews uitgewerkt en geanalyseerd; deze analyse is uitgewerkt in resultaten. De resultaten hebben geleid tot een conclusie en ben ik gekomen tot aanbevelingen aan mijn praktijkinstelling en opdrachtgever, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening (Deeltijd)
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk