De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderen, Eenzaamheid & Hulpverlening

Rechten:

Ouderen, Eenzaamheid & Hulpverlening

Rechten:

Samenvatting

In het afstudeer jaar van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heb ik besloten om mijn onderzoek te richten op een knelpunt in de hulpverlening aan ouderen in onze samenleving die kampen met eenzaamheidsproblematiek. In alle lagen van de bevolking komt eenzaamheid voor. In dit onderzoek richt ik mij op de hulpverlening aan ouderen die wonen in een verzorginghuis. Ik heb dit onderzoek uitgevoerd met de focus op hulpverleners die werken binnen deze setting met dergelijke ouderen. De probleemstelling die ik kan formuleren uit zowel praktijk ervaring als mede door het bestuderen van literatuur en verschillende onderzoeken is dat er sprake is van handelingsverlegenheid van de hulpverlener bij het handelen en in zetten van hulpverlening bij eenzaamheidproblematiek bij ouderen. Hulpverleners spelen niet adequaat in op de problematiek waar de doelgroep mee kampt. Het gevolg hiervan is dat is dit knelpunt uiteindelijk ook een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van eenzaamheidsproblematiek onder ouderen. (Fokkema en van Tilburg, 2003) Ik heb bij de probleemstelling de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Zijn de huidige interventies (van professionals met de functie en taken van een maatschappelijk werker) die maatschappelijk werkers toepassen in verzorgingshuizen in Lelystad wat betreft de problematiek eenzaamheid onder ouderen effectief en worden deze eenzaamheidsinterventies adequaat toegepast?’ Uit mijn onderzoek zijn interessante bevindingen gekomen. Het blijkt dat er nog veel verbeterpunten liggen bij het bieden van hulp gezien de problematiek eenzaamheid. Deze verbeterpunten liggen niet alleen bij de hulpverleners maar ook bij de organisatie waar de hulpverleners werkzaam zijn. Zo blijkt dat de hulpverleners behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering gezien de problematiek eenzaamheid. Onder andere door gebrek aan kennis en ontwikkeling op dit gebied blijken hulpverleners niet altijd in staat om de juiste hulpverlening te bieden aan de doelgroep ouderen. Maar ook het ontbreken van een beleid of richtlijnen bij de betreffende organisaties draagt bij aan het feit dat de hulpverlening aan de doelgroep niet altijd aansluit bij de hulpvraag van de cliënt waardoor de gevoelens van eenzaamheid waarmee dergelijke ouder kampt niet verminderen. Bij de hulpverlening aan ouderen zijn veel verschillende aspecten die meespelen voor effectieve en adequate hulpverlening aan eenzame ouderen. Dit is niet iets dat puur ligt in de uitvoering en achtergrond van een methodiek, techniek of interventie. Ook andere factoren spelen mee zoals het gedrag en reflectief inzicht van de ouderen, het reflectief inzicht van de professional op het eigen handelen maar daarnaast ook kennis over het begrip/thema eenzaamheid en de hierbij in te zetten interventies. Daarbij is het ook belangrijk dat de organisatie up to date blijft wat betreft de problematiek en hier beleid of richtlijnen voor opstelt in het belang van de cliënten, hulpverleners en de organisatie zelf.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk