De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hechtingsproblematiek en delinquentie bij volwassenen

Rechten:

Hechtingsproblematiek en delinquentie bij volwassenen

Rechten:

Samenvatting

Forensisch psychiatrische cliënten verschillen van de gemiddelde hulpvrager. Tervoort stelt dat hoe groter het vermogen van cliënten is tot hechting en aangepaste hechtingsstijlen, hoe beter de cliënt in staat is tot het aangaan van een behandelrelatie, met meer kans op succes dan cliënten die zich niet of nauwelijks kunnen binden of destructieve hechtingsstijlen gepaard met sterke acting-out laten zien. Het onderzoek heeft zich dan ook gericht op het in kaart brengen van de expertise en competenties waarover medewerkers van het forensisch assertive community treatment (ACT) moeten beschikken om cliënten in zorg te krijgen, te behouden en een behandelrelatie aan te gaan. Het onderzoek betreft een praktijkgericht onderzoek en is inductief van karakter. Er is gekozen voor het verrichten van kwalitatief onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in werkzame bestanddelen van een behandelrelatie en de beleving van de behandelrelatie door cliënten in de praktijk. Het onderzoek vindt plaats bij het Forensisch assertive community treatment (ACT) team van Mentrum en de onderzoekspopulatie bestaat uit medewerkers en cliënten van het team. Er is een casestudie gedaan voor het verkrijgen van inzicht in de complexiteit van werkzame aspecten binnen de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Bij cliënten is een interview, aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst, afgenomen. Daarnaast is literatuuronderzoek verricht. Concluderend kan worden gesteld dat in de behandeling een proces van herstel en bestendiging van adequaat hechtingsgedrag centraal staat. Wanneer onvoldoende wordt aangesloten bij sociaal-emotionele ontwikkeling, mogelijkheden en behoeften van de cliënt komt de individuatie in gevaar. In plaats van de ‘zorgmijders’, degenen die geen hulpverlening wensen, kan dan worden gesproken van de ‘zorgmissers’, degenen die geen adequate hulp ontvangen. Competentie hangt samen met de werkrelatie, het adequaat aansluiten bij de leefwereld van de cliënt en het inzetten van passende interventies. Het is aan de hulpverlener zijn unieke individuele eigenschappen zodanig in te zetten dat het voor de cliënt mogelijk wordt hier efficiënt gebruik van te maken. Het zijn de persoonlijke, professionele, maar vooral interpersoonlijke vaardigheden van de hulpverlener die van invloed zijn. De complexe problematiek op diverse leefgebieden vereisen in essentie een eclectisch integratieve werkwijze, waarbij interventies worden afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt en samenwerking, verdeling van verantwoordelijkheden en afstemming tussen disciplines en instanties noodzakelijk is. In de totstandkoming van de aanbeveling, het implementeren van deskundigheidsbevordering, zijn de resultaten uit het onderzoek leidend geweest.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening (Duaal)
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk