De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mantelzorg & huisarts in de praktijk : een kwalitatief onderzoek naar het signaleren van zwaarbelaste mantelzorgers in de huisartsenpraktijk vanuit de perspectieven van mantelzorgers, praktijkondersteuners en huisartsen

Rechten:

Mantelzorg & huisarts in de praktijk : een kwalitatief onderzoek naar het signaleren van zwaarbelaste mantelzorgers in de huisartsenpraktijk vanuit de perspectieven van mantelzorgers, praktijkondersteuners en huisartsen

Rechten:

Samenvatting

Het aantal mantelzorgers dat overbelast raakt is in Nederland met 45% gestegen. Vroegtijdige signalering en aanpak van problemen is daarom van belang. De huisarts kan hierin een rol spelen. Zowel door Centrum Mantelzorg Zaanstreek-Waterland als landelijk wordt ervaren dat de huisarts onvoldoende mantelzorgers signaleert en verwijst. De overheid heeft dit in 2010 als speerpunt opgenomen. De onderzoeksvraag richt zich op de werkwijze van Zaanse huisartsenpraktijken ten aanzien van mantelzorgondersteuning, bekeken vanuit de perspectieven van mantelzorgers, huisartsen en praktijkondersteuners. Het onderzoek bestaat uit interpretatief kwalitatief onderzoek, literatuurstudie en secundair onderzoek. Uit de interviews komen veel factoren naar voren die bevestigen dat de huisartsenpraktijk niet vanzelfsprekend signaleerders (kunnen) zijn voor zwaarbelaste mantelzorgers. Kenmerkend is dat veel mantelzorgers voor iemand zorgen met een andere huisarts dan zij zelf. Hierdoor is er geen contact met de mantelzorger of weet de huisarts niet dat er een mantelzorgsituatie speelt. Praktijkondersteuners zijn gericht op de behandeling van individuele chronisch zieken. Interesse voor de context van de patiënt komt in de knel door deze protocollaire zorg. Huisartsen richten zich op hun corebusiness: goede medische zorg, echte preventie van (gezonde) mantelzorgers lijkt niet des huisarts te zijn, maar ze erkennen de waarde ervan. Daarnaast hebben huisartsen niet per definitie een spilfunctie in de zorg voor de patiënt. Het onderzoek geeft vervolgens aan hoe huisartsenpraktijken kunnen aansluiten aan de behoeften van de mantelzorger, welke taak de mantelzorger daar zelf in heeft, en waarin Centrum Mantelzorg haar rol kan verbeteren. De ideale huisarts is bewust van de risico’s van het mantelzorgen en zet dit om in bewustwording van de mantelzorger zelf over zijn (nieuwe) rollen door tijdige informatie, ondersteuning en verwijzing. Om dit te bewerkstelligen zijn veranderingen nodig bij alle betrokkenen. Mantelzorgers dragen bij aan een betere ondersteuning door zich bewust te zijn dat mantelzorg een nieuwe taak is waar zij zich op voor moeten bereiden. Een belangrijke stap daarin is zich als mantelzorger bekend te maken bij de huisarts en Centrum Mantelzorg. Praktijkondersteuners maken bij patiënten standaard mantelzorg bespreekbaar door standaard bij de intake van patiënt over diens thuissituatie te vragen met daarbij oog voor de draagkracht en draaglast van mantelzorger. Deze proactieve houding geldt ook voor de huisartsen. De huisarts creëert een samenwerkingsrelatie met de mantelzorger door de kennis en de zorgtaken van de mantelzorger te erkennen en te benutten, de spilfunctie te nemen en betrokken te zijn bij de thuissituatie. Zij denken mee, regelen zorg of verwijzen, zijn proactief en doortastend in in belang van patiënt én mantelzorger. Ook maken zij afspraken ten aanzien van beroepscode met patiënt en diens mantelzorger. De kracht van Centrum Mantelzorg ligt in het uitdragen van hun expertise naar alle drie partijen. Naar de mantelzorgers kan dit door informatie en deskundigheidsbevordering, naar huisartsenpraktijken door facilitering bij ontwikkelen mantelzorgbeleid, voorlichtingsmateriaal en casusbespreking. De samenwerking tussen huisartsenpraktijk en Centrum Mantelzorg kan blijvend geborgd worden door mantelzorgondersteuning onderdeel te laten zijn van integrale buurtzorg. Ontschotting, creativiteit, betrokkenheid en continuïteit zijn de kernwaarden voor goede (mantelzorg-)ondersteuning.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaster Social Work
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk