De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waarover spraken zij? : een onderzoek naar het agenderen van criminogene factoren in toezichtgesprekken

Rechten:

Waarover spraken zij? : een onderzoek naar het agenderen van criminogene factoren in toezichtgesprekken

Rechten:

Samenvatting

Wat is effectiviteit in het uitvoeren van de toezichtstaak van de reclassering? Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is deze vraag het onderwerp van veel en grootschalig onderzoek naar werkzame principes in het reclasseringswerk. Een belangrijk principe stelt dat recidive kan worden voorkomen indien reclasseringsinterventies gericht zijn op het beïnvloeden van criminogene factoren. Toezichthouders kennen dit principe en worden geacht om criminogene factoren in gesprekken centraal te stellen. Maar doen ze dat ook? Deze vraag is onderzocht door middels observaties 25 gesprekken tussen toezichthouders en cliënten te analyseren. Hierbij werd onderzocht welke criminogene factoren besproken werden. Deze onderwerpkeuze is daarmee een maat voor wat toezichthouders en cliënten belangrijk vinden. Uit het onderzoek blijkt dat toezichthouders vooral in gesprek gaan over factoren die inzoomen op het gedrag van cliënten. Zij focussen daarbij vooral op houdingsaspecten. Ook praten zij veel over relationele problemen, maar zijn zij minder gericht op het verstevigen of uitbreiden van netwerken of relaties. Cliënten agenderen juist andere zaken. Zij willen graag geholpen worden bij praktische problemen zoals werk en geld. Zij lijken vooral belang te stellen in stabiliteit in hun leven. Zij zien dit als noodzakelijke voorwaarde om een delictvrij bestaan op te bouwen. Deze constatering bevestigt het belang om vanuit meer sociologische benaderingen, vanuit sociaal kapitaal, te kijken naar de beïnvloeding van (delictgerelateerd) gedrag. Bij deze sociologische verklaringen wordt het belang van prosociale netwerken benadrukt bij de vraag naar wat cliënten doet stoppen met het plegen van crimineel gedrag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaster Social Work
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk