De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“De lamme helpt de blinde” : ervaringsdeskundigheid onderdeel van de revalidatiebehandeling

Rechten:

“De lamme helpt de blinde” : ervaringsdeskundigheid onderdeel van de revalidatiebehandeling

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in Reade centrum voor revalidatie en reumatologie waar ik werkzaam ben als maatschappelijk werker op de dwarslaesieafdeling. Door veranderingen in de maatschappij, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, is er meer aandacht gekomen voor de ‘burger’. Van de burger wordt eigen initiatief verwacht, klagen over buurtoverlast maakt plaats voor burgerinitiatief om de woonomgeving te verbeteren. Er wordt van een patiënt, in de revalidatie: revalidant, verwacht dat deze een samenwerkingspartner wordt. Bij Reade zijn 2 ex revalidanten in dienst genomen die werkzaamheden verrichten als ervaringsdeskundigen. Een betaalde ervaringsdeskundige met een beenamputatie en een met een dwarslaesie hebben ieder een diagnose gebonden pool met vrijwilligers samengesteld. In de praktijk zijn er nog veel vragen en onduidelijkheden over het werk van ervaringsdeskundigen. Kritische geluiden zijn er over, onder andere, de samenstelling van de pool en het ‘matchen’ moet dit nu juist op diagnose of meer op basis van een persoonlijke klik? Wat maakt het contact met een ervaringsdeskundige waardevol? Verschillende meningen, maar geen antwoorden maakt het lastig om richting te geven aan de werkzaamheden van ervaringsdeskundigen. Om hier meer structuur in aan te brengen zijn er vijftien interviews afgenomen met ervaringsdeskundigen, behandelaren en revalidanten. Twee focusgroepen met totaal 53 deelnemers hebben er plaatsgevonden om data te verzamelen. Onderstaande conclusies van de analyse van de data zijn in aanbevelingen vertaald: • Lotgenotencontact vinden alle revalidanten met een dwarslaesie of beenamputatie waardevol. Iemand die eenzelfde diagnose heeft is bij voorbaat interessant, in welke fase een revalidant zich ook bevindt. • Revalidanten van Reade, met een dwarslaesie of beenamputatie, ervaren de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen, bij de voorlichting als positief. • De vrijwillige ervaringsdeskundigen uit de pool (dwarslaesie) willen worden ingezet voor 1 op 1 gesprekken, maar worden niet ingezet. Behandelaren hebben behoefte te weten welke ervaringsdeskundigen er deel uitmaken van de pool. • Ervaringsdeskundigen spreken unaniem de wens uit vaker bijeen te komen en informatie uit te wisselen, als groep ervaringsdeskundigen van Reade. • Revalidanten met een dwarslaesie vinden het wenselijk dat de diagnose van een ervaringsdeskundige zo dicht mogelijk de eigen diagnose benadert. Revalidanten met een beenamputatie geven dit als iets minder belangrijk aan. • Contact met een ervaringsdeskundige is waardevol voor revalidanten door vier aspecten: 1. Perspectief 2. Voorbeeld 3. Lotgenoten 4. Praktisch. • De mate waarop een contact als waardevol wordt ervaren heeft te maken met het tijdstip van het contact en de persoonlijke klik.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaster Social Work
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk