De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Professionele WeerbaarheidsTeam (PWT) en het herkennen van verminderde weerbaarheid: Wat hebben de leden van het PWT nodig om verminderde weerbaarheid te herkennen en bespreken?

Rechten:

Professionele WeerbaarheidsTeam (PWT) en het herkennen van verminderde weerbaarheid: Wat hebben de leden van het PWT nodig om verminderde weerbaarheid te herkennen en bespreken?

Rechten:

Samenvatting

Er is een maatschappelijke tendens om meer verantwoording bij de werknemer te laten en te brengen.Dit gaat gepaard met meer aandacht voor de mentale weerbaarheid van de werknemers, ook bij de politie. Het politievak is van een 'stevig ambt' verschoven naar een hoog risicoberoep, wat de kans op psychosociale klachten vergroot. In het programma- en actieplan Versterking Professionele Weerbaarheid Nederlandse politie wordt de aandacht gericht op het versterken van de veerkracht, het vergroten van de vakmanschap van de politieambtenaren, leiderschap gericht op vakmanschap en een aanbod van zorg en steun die makkelijk toegankelijk is. Een belangrijke bouwsteen van deze aanpak is een training 'Mentale Kracht' voor executieve politieambtenaren. Om vervolgens de aangeleerde vaardigheden rendementsvol te laten zijn in de praktijk zal een Professioneel WeerbaarheidsTeam (PWT) worden opgericht. Dit betekent dat leden van een PWT in aanraking gaan komen met werknemers die verminderd weerbaar zijn. Onduidelijk is hoe zij hiermee om dienen te gaan. In dit beroepsvraagstuk is naar voren gekomen dat het PWT de missing link is om een groep verminderd weerbare collega's te herkennen. Er is onderzoek gedaan naar wat het PWT nodig heeft om verminderende weerbaarheid te herkennen en te bespreken. In het onderzoek is allereerst gekeken naar het draagvlak onder de werknemers. Hieruit bleek dat het belang van aandacht voor mentale weerbaarheid en de herkenning op de werkvloer door werknemers wordt ondersteund. Door het sociale systeem van het PWT te belichten is duidelijk geworden dat de fundering voor de zingeving nog wankel is. De doelen dienen haalbaar en meetbaar geformuleerd te worden. De energieverzorging kan verbeterd worden door de kennis & vaardigheden van de leden van het PWT te vergroten en duidelijk te krijgen hoeveel tijd de leden kunnen besteden aan het PWT. De structuurverzorging is in grote lijnen duidelijk maar nog in ontwikkeling en dient dus goed gemonitord te worden. Binnen de grensverzorging blijkt een belangrijk aandachtspunt voor het personeel het delen van informatie met leidinggevenden te zijn. Dit kan alleen dan na overleg met de betrokkene. Het lijkt een cruciaal punt voor het draagvlak van het PWT. Tevens dienen de doelen duidelijk gecommuniceerd te worden binnen het PWT en het management. Wat betreft de specifieke kennis en vaardigheden voor het herkennen van verminderde weerbaarheid is gekeken hoe de criteria die gehanteerd worden binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg om psychosociale klachten te herkennen bruikbaar zijn voor het PWT. Tenslotte is een stappenplan opgesteld om leden van een PWT te ondersteunen in het herkennen en bespreken van verminderde weerbaarheid in de praktijk. Zo kan het PWT een belangrijke rol spelen in de vroegtijdige herkenning van vermindering van mentale weerbaarheid onder politiemensen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening (Deeltijd)
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk