De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van de Ajax Campus in beeld

Rechten:

Het effect van de Ajax Campus in beeld

Rechten:

Samenvatting

De Ajax Campus heeft een eigen gedragsinterventie ontwikkeld om gedrag van kwetsbare jongeren positief te beïnvloeden. Hiervoor gebruikt de Ajax Campus het middel voetbal en de kernwaarden van Ajax (ambitieus, professioneel, innovatief, creatief en betrokken). De Ajax Campus kent meerdere doelgroepen. Dit onderzoek richt zich op een traject met Wajonguitkering gerechtigden, gerekruteerd door UnitedServicesGroup-Restart en een traject met langdurig werklozen gerekruteerd door Dienst Werk & Inkomen. Het doel van de samenwerking is om gedrag van de deelnemers te beïnvloeden waardoor de kans op werk krijgen en behouden vergroot wordt. De Ajax Campus claimt hier aan bij te dragen met het programma dat wordt aangeboden aan de deelnemers. Het programma bevat zowel voetbaltrainingen waarin bepaalde werknemersvaardigheden (Competentiemodel Kenniscentra, 2010) aan bod komen als theorietrainingen waarin de kernwaarden van Ajax aan bod komen. Dit onderzoek heeft als doelstelling aan te tonen welke bijdrage het traject van de Ajax Campus levert, in samenwerking met het DWI en USG-restart, op de werknemersvaardigheden van de deelnemers. In dit onderzoek zijn de werknemersvaardigheden gemeten met behulp van een zelfscan. De zelfscan bestaat uit 24 gedragsvoorbeelden gebaseerd op werknemersvaardigheden op het voetbalveld. Middels de zelfscan beoordeelden de deelnemers zichzelf. Daarnaast hebben de teammanager, jobcoach, klantmanager en trainer de zelfscan ook ingevuld als zijnde het beoordelingsformulier van de deelnemer. Er is een 1- en eindmeting gedaan. Tussen deze 2 metingen hebben de interventies plaatsgevonden; voetbaltrainingen en theorietrainingen. De scores zijn vergeleken met de Wilcoxon Signed Ranks test in SPSS. Een significant hogere score geldt bij een significant verschil met een P-waarde kleiner dan 0,05. De vergelijking van de meetmomenten leverde de volgende gegevens op: Bij de beoordeling van de Wajong-deelnemers zijn 20 van de 24 gedragsvoorbeelden significant hoger gescoord bij de eindmeting met een p-waarde variërend tussen p = 0,001 en p = 0,034. Bij de beoordeling van de DWI-deelnemers zijn 23 van de 24 gedragsvoorbeelden significant hoger gescoord met een p-waarde variërend tussen p = 0 en p = 0,008. 4 Uit de gegevens kan dus geconcludeerd worden dat het traject van de Ajax Campus een positieve bijdrage en significante vooruitgang levert aan de werknemersvaardigheden van de deelnemers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk