De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beweeggedrag op het OSC Echnaton

Rechten:

Beweeggedrag op het OSC Echnaton

Rechten:

Samenvatting

´De gezondste school in de gezondste wijk worden.´ Dat is de ambitie van het OSC Echnaton, een middelbare school gelegen in de Stedenwijk van Almere. Door voor het derde jaar op rij een integraal pakket aan gezondheidsbevorderende maatregelen te nemen komt het Echnaton steeds dichter bij hun doel om de gezondheid van leerlingen, hun ouders en de medewerkers op school positief te beïnvloeden. (Maertens & van de Kop, 2011) Een van de gezondheidsbevorderende maatregelen die aangeboden wordt bestaat uit het opnemen van extra lessen bewegen tijdens- en na schooltijd (van de Kop, 2012). Doel van het interventieonderzoek is na te gaan of deze extra lessen bewegen de lichamelijke fitheid van leerlingen verbeteren. Dit onderzoek inventariseert het beweeggedrag van leerlingen van het Echnaton. Met behulp van een digitale vragenlijst, gehouden onder alle eerstejaars leerlingen van het OSC Echnaton, kan antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag: Is er verschil in beweeggedrag tussen leerlingen uit het eerste leerjaar gekeken naar de opleidingsniveaus Basis, Kader, Mavo en Havo/Vwo van het Echnaton college? Om daadwerkelijk verschillen in beweeggedrag tussen de leerlingen met verschillend niveau te kunnen bepalen wordt via het programma SPSS versie 18.0, de test ‘One Way ANOVA’ gebruikt. Het onderzoek gaat om een nulmeting. Geconcludeerd wordt dat opleidingsniveau geen bepalende factor is voor de mate waarin leerlingen beweeggedrag vertonen. Er is geen verschil in het aantal uren per week sporten in vrije tijd en de deelname aan naschoolse sportactiviteiten tussen leerlingen met Basis, Kader, Mavo en Havo/Vwo niveau. Er is wel een significant verschil gevonden in het aantal keer per week dat leerlingen met de fiets of lopend naar school komen (Fiets: p= 0,015, lopend: P=0,010). Veruit de meeste leerlingen komen met de fiets naar school, 85%. Echter, Basis leerlingen komen gemiddeld 3,66 dagen (st.d. 1,91) per week naar school en Mavo leerlingen gemiddeld 4,46 dagen (st.d. 1,15). De laatst genoemde groep Mavo leerlingen gaat overigens minder vaak lopend naar school, 1,35 dagen (st.d. 0,96) om 2,88 dagen (st.d. 1,91) van de Kader leerlingen. Belangrijk is in ieder geval dat ze actief naar school gaan, of dat lopend of fietsend is. Een discussiepunt binnen dit onderzoek kan ontstaan over de manier toetsen. Er is voor dit onderzoek een vragenlijst gebruikt, een indirecte manier van enquêteren. De proefpersonen 3 worden gevraagd na te gaan hoeveel hij/zij in het verleden bewogen hebben. De afhankelijkheid van de oprechtheid en mate van het geheugen van de proefpersoon speelt hierbij een grote rol. Een andere manier van meten hadden stappentellers of beweegmeters kunnen zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk