De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motorisch leren : expliciet leren vs. impliciet leren

Rechten:

Motorisch leren : expliciet leren vs. impliciet leren

Rechten:

Samenvatting

Doel van het onderzoek was om te kijken of leerlingen op 11jarige leeftijd meer baat hebben bij het les krijgen volgens de expliciete leermethode dan bij de impliciete leermethode. Bij de expliciete leermethode wordt een beweging constant herhaald met expliciete uitvoeringsregels. Bij de differentiële (impliciete) leermethode wordt een beweging op verschillende manieren uitgevoerd zonder expliciete uitvoeringsregels. De vaardigheid die werd gebruikt was de slalom bij hockey. Hierbij werd de snelheid bij het slalommen om vijf pylonnen gemeten in tijd. De leerlingen werden onderverdeeld in twee groepen; een expliciet leren groep en een impliciet leren groep. In totaal moesten de leerlingen uit beide groepen zes keer komen. De leerlingen werd gevraagd zo snel mogelijk te slalommen om vijf pylonnen met hockeystick en bal tijdens de eerste keer. Dit werd twee keer gedaan en was de voormeting. Vervolgens kregen beide groepen 3 lessen. De vijfde les was een nameting waar gekeken werd of de tijd van het slalommen ten opzichte van de voormeting was verbeterd of verslechterd. De zesde les, twee weken na de nameting van beide groepen, werd een retentietest gebruikt om te kijken of er sprake was van een blijvend leereffect. Uit de resultaten blijkt dat er geen significant verschil in prestatie tussen de expliciet leren groep en de impliciet leren groep was (p=0,871). Uit de post hoc test kwam wel een significant verschil in prestatie tussen de geslachten (p=0,014). De jongens presteerden bij de voormeting beter, maar de meisjes hebben meer geleerd dan de jongens; zij waren bij de nameting sneller met 20,5 tegenover 21,4 seconden. Bij de retentietest waren de jongens sneller met 20,9 tegenover 21,7 seconden van de meisjes. Geconcludeerd wordt dat er geen verschil was in prestatie tussen de expliciet- en de impliciet leren groep, maar wel dat de meisjes meer hebben geleerd dan de jongens.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk