De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effect van bewegen op concentratie : is er op korte termijn een verschil te zien in de concentratie van jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar nadat er is deelgenomen aan sport- en beweegactiviteiten op matig intensief niveau

Rechten:

Effect van bewegen op concentratie : is er op korte termijn een verschil te zien in de concentratie van jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar nadat er is deelgenomen aan sport- en beweegactiviteiten op matig intensief niveau

Rechten:

Samenvatting

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de correlatie tussen bewegen en schoolprestaties van kinderen. Uit veel van deze onderzoeken blijkt een positief verband tussen meer bewegen en betere schoolresultaten op lange termijn. Echter is er tot op heden weinig literatuur gevonden over de relatie tussen beweging en concentratie in de leeftijdsgroep van 16 tot 18 jaar. Dit afstudeeronderzoek, geschreven vanuit de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam, richt zich op de effecten op korte termijn van sport- en beweegactiviteiten op de concentratie en heeft als onderzoeksvraag: Is er op korte termijn een verschil te zien in de concentratie van jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar nadat er is deelgenomen aan sport- en beweegactiviteiten op matig intensief niveau? Aan dit onderzoek hebben 100 participanten deelgenomen van de MBO opleiding Sport en Bewegen niveau 3/4 te Hilversum. Deze 100 participanten zijn verdeeld in twee groepen; interventie groep A en controle groep B. Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Digit Span Test. Dit is een test om aandacht, concentratie en korte termijn geheugen te meten (Campbell, 2012; Wolters & Hazenberg, 2003). Tijdens de voormeting hebben groep A en B de test gemaakt. Bij de nameting heeft groep A vooraf aan de test matig intensief bewogen, groep B had op dat moment rust. Hierna hebben beide groepen de Digit Span Test opnieuw gemaakt. De resultaten zijn verwerkt en geanalyseerd door middel van een Independent Samples T Test en een Paired Samples T Test. Bij groep A is er een significant verschil tussen de concentratiescores bij de voor- en nameting aangetoond, p = ,001. Uit dit verschil blijkt dat de interventie die is gebruikt tijdens dit onderzoek effectief is. De voor- en nameting van groep B heeft niet geleid tot een significant verschil, p = ,297. Uit dit onderzoek is gebleken dat matig intensief bewegen gedurende de dag, de concentratie van leerlingen bevordert. Hierdoor is het voor scholen aan te bevelen om theorielessen of toetsen, waarbij leerlingen zich moeten concentreren, aan te bieden direct na matig intensieve sport- en beweegactiviteiten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk