De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motorische ontwikkeling van het kind : vakleerkrachten en MRT

Rechten:

Motorische ontwikkeling van het kind : vakleerkrachten en MRT

Rechten:

Samenvatting

De motorische ontwikkeling van kinderen wordt op de basisschool vanaf groep 3 getest door JumpIn. De resultaten worden gebruikt om eventuele achterstanden in de motorische ontwikkeling te achterhalen. Er is in dit onderzoek onderzocht of er een verschil was in de motorische vaardigheid tussen kinderen in groep 5 die in groep 1 en 2 les hebben gehad van een groepsleerkracht of van een vakleerkracht. De 80 deelnemers aan dit onderzoek waren 9 en 10 jaar. De motorische vaardigheid werd bepaald met de 4 S’en test van van Gelder. Informatie over de frequentie van buitenspelen, het sporten op een sportvereniging, de omgeving van de school en de door de docent gehanteerde lesmethode werd met een vragenlijst verzameld. Er is geen significant verschil gevonden tussen de beide groepen wat betreft de motorische vaardigheid. Kinderen die lid zijn van een sportvereniging scoorden hoger dan de anderen (sportvereniging = -60.0; geen sport vereniging = - 288.9; p = .02). Gemiddeld loopt de sportverenigingsgroep 228 dagen voor in motorische vaardigheid op de andere groep. Er is geen significant verschil gevonden in motorische vaardigheid tussen kinderen die les hebben gehad van een groepsleerkracht en zij die dat niet hebben gehad (vakleerkracht = -82.08; groepsleerkracht = -246.09; p = .202). Meer sporten lijkt te zorgen voor een betere motoriek. De rol van een vakdocent t.a.v. het meer sporten bij een sportvereniging of überhaupt meer sporten is niet duidelijk. Mogelijk is de kwaliteit van bewegen op de sportvereniging beter en sluit deze meer aan bij de interesses van het kind, meer dan de lessen van de vakleerkracht dat doen. Voor verder onderzoek is het nodig om de kwaliteiten van vakleerkrachten en groepsleerkrachten t.o.v. het kleuter bewegingsonderwijs in kaart te brengen en het buiten- speel en het -beweeggedrag van kinderen en de sociaal- economische status van het gezin te relateren aan de motorische ontwikkeling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk