De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek

Rechten:

Afstudeeronderzoek

Rechten:

Samenvatting

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: Is er een verband tussen het sedentair gedrag van leerlingen uit de eerste klas van het Echnaton College en de kwaliteit van leven? En is dit verband ook per cluster van de kidscreen vragenlijst aan te tonen? De verwachting is dat leerlingen met hoog sedentair gedrag een lagere kwaliteit van leven ervaren, omdat ze minder fysiek fit zijn en dus meer risico lopen op ziektes gerelateerd aan sedentair gedrag (Neirynck, Monseweyer 2009-2010). Van de 5 clusters wordt er bij cluster 1 (lichamelijke activiteit en gezondheid) en 2 (gevoelens en zelfbeeld) verwacht dat er een verband zal worden aangetoond. In cluster 1 vanwege het feit dat er een verband bestaat tussen ziektes en sedentair gedrag (Neirynck, Monseweyer 2009-2010). In cluster 2 vanwege het verband tussen sedentair gedrag en de vergrote kans op depressie (Teychenne, Ball en Salmon, 2010). Voor dit onderzoek worden er 250 leerlingen van de Openbare Scholengemeenschap Echnaton getest. Dit zijn leerlingen die zitten in de 1e klas, uit de verschillende stromingen basis, kader, mavo en havo. Er wordt een enquête afgenomen met vragen over sedentair gedrag en over de kwaliteit van leven, welke verdeeld is in vijf clusters van de Kidscreen vragenlijst. Uit de resultaten blijkt dat er geen verband bestaat tussen de kwaliteit van leven en sedentair gedrag (P= .096, R= -.106). Daarnaast is er geen significant verband aangetoond tussen de kwaliteit van leven en cluster 1: lichamelijke activiteit en gezondheid (P= .452, R= -.048), cluster 2: gevoelens en zelfbeeld (P= .436, R= -.05), cluster 3: familie en vrije tijd (P= .052, R= -.124) en cluster 4: vrienden (P= .772, R= .019). Alleen tussen kwaliteit van leven en cluster 5: school en leren is er een significant verband aangetoond (P= .015, R= -.155). Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen verband is aangetoond tussen sedentair gedrag en kwaliteit van leven bij de leerlingen uit de eerste klas van het Echnaton College. Bij de meisjes apart is er wel een verband aangetoond. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er alleen een significant verband bestaat tussen sedentair gedrag en cluster 5 (school en leren). Dit betekent dat sedentair gedrag een negatieve invloed heeft op school en leren. Het is dus raadzaam om de invloed van sedentair gedrag op de kwaliteit van leven verder te onderzoeken. Het is van belang voor de leerlingen dat er zo min mogelijk sedentair gedrag wordt vertoond. Niet alleen omdat sedentair gedrag zorgt voor verslechtering van de gezondheid, maar ook omdat er een verband is aangetoond met het slechter leren en presteren op school.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk