De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schoolplein onderzoek : zijn kinderen op een schoolplein met een schoolpleinprogramma intensiever actief dan op een schoolplein zonder schoolpleinprogramma?

Rechten:

Schoolplein onderzoek : zijn kinderen op een schoolplein met een schoolpleinprogramma intensiever actief dan op een schoolplein zonder schoolpleinprogramma?

Rechten:

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was het evalueren van de effectiviteit van een schoolplein programma ten aanzien van de intensiteit van bewegen. De schoolpleininterventie bestond uit het structureren van het schoolplein en het aanbieden van spelmateriaal. De bewegingsintensiteit is gemeten door middel van het SOPLAY-observatieformulier. Daarnaast is met de standaard vraagstelling bewegen bepaald of de kinderen voldoen aan De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De metingen zijn gedaan op de controleschool (n=35) en op de interventieschool (n=30). Er zijn 4 metingen geweest voor het observeren van de bewegingsintensiteit op het schoolplein. Uit de resultaten blijkt dat er een significant verschil is in beweegintensiteit tussen de controlegroep en interventiegroep na de interventie (p=0,000). De controlegroep had tijdens de nulmeting een gemiddelde intensiteit van 0,081 (0,0014) kcal/kg/min en tijdens de eindmeting een gemiddelde intensiteit van 0,084 (0,0014) kcal/kg/min, wat overeenkomt met een MET-waarde van 5,2. De gemiddelde intensiteit bij de interventiegroep was 0,088 (0,0028) kcal/kg/min bij de nulmeting en 0,128 (0,0014) kcal/kg/min bij de nameting, wat overeenkomt met een MET-waarde van 8,2. Er is echter geen verschil tussen de interventie en controleschool in het voldoen aan de NNGB (p=0,376) en het aantal beweegminuten per week (p=0,361). Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de schoolpleininterventie effectief was in het verhogen van de intensiteit van bewegen, maar dat het bewegen op het schoolplein geen verschil maakt in het totale beweeggedrag van de kinderen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk