De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zonder motivatie geen beweging : onderzoek naar de beoordelingscriteria voor de lessenreeks ‘Lichamelijke Opvoeding’ op het Bertrand Russel College te Krommenie

Rechten:

Zonder motivatie geen beweging : onderzoek naar de beoordelingscriteria voor de lessenreeks ‘Lichamelijke Opvoeding’ op het Bertrand Russel College te Krommenie

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek wordt de vraag gesteld, welke manier van beoordelen leerlingen van een HAVO/VWO school het meest motiveert om een lessenreeks bewegingsonderwijs te volgen. Om een antwoord te krijgen op deze vraag is eerst literatuuronderzoek gedaan, ten einde een bruikbare hoofdvraag te vinden. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat beoordelen aan de hand van peer-assessment leerlingen motiveert deel te nemen aan bewegingslessen (Brand-Gruwel, Martens & Van Merrienboer & Sluijsmans, 2004). Het is tevens gebleken dat terugkoppeling alleen aan de hand van cijfers leerlingen demotiveert deel te nemen aan bewegingslessen (Schuwirth & Van der Vleuten, 2005). Door deze gegevens kon de hypothese opgesteld worden: beoordelen aan de hand van peer-assessment motiveert leerlingen deel te nemen aan een lessenreeks bewegingsonderwijs en beoordelen aan de hand van alleen cijfer demotiveert leerlingen deel te nemen aan een lessenreeks bewegingsonderwijs. De groep proefpersonen (N=78) werden over drie groepen verdeeld, waarbij elke groep met hulp van een andere beoordelingsmethode beoordeeld werd. De proefpersonen kregen aan het begin van een lessenreeks bewegingsonderwijs uitgelegd op welke manier zij beoordeeld zouden worden aan het einde van de lessenreeks. Daarnaast werd uitgelegd dat aan het einde van de lessenreeks een motivatievragenlijst ingevuld moest worden. Deze motivatievragenlijst is de BREQ-2, waarin 19 vragen staan met betrekking tot motivatie en verschillende motivatiesoorten. De resultaten van de BREQ-2 zijn aan de hand van de Kruskal-Wallis test en Whitney-U test geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat geen significant verschil bestaat tussen de drie testgroepen (p=,368). De hypothese kan verworpen worden. Voor vervolgonderzoek is de suggestie om naar het cognitieve niveau van leerlingen, omgevingsfactoren en de grootte van de testgroep te kijken, zodat de resultaten van dit onderzoek verder aangevuld kunnen worden. Verder zou de vragenlijst onder de loep genomen kunnen worden en nieuwe vragen bedacht die aansluiten bij de onderzoekssituatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk