De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloed van sportstroming op de prestatiemotivatie bij leerlingen

Rechten:

Invloed van sportstroming op de prestatiemotivatie bij leerlingen

Rechten:

Samenvatting

Op het Copernicus SG te Hoorn is onderzoek gedaan naar de invloed van extra sporten op de prestatiemotivatie (motivatie om te presteren). In de sportstroming van jaar één en twee, krijgen de leerlingen de gelegenheid om drie uur extra te sporten bovenop de drie reguliere sportlessen.. In het literatuuronderzoek zijn er voldoende argumenten aangedragen, waaruit zou moeten blijken, dat extra sporten leidt tot een hogere prestatiemotivatie. Vanuit verschillende onderzoeken wordt aangenomen dat de cognitieve ontwikkeling bij jongere kinderen, wordt gestimuleerd door middel van fysieke activiteit (Leppo, Davis & Crim, 2000; Pica 1997) en dat sportief bewegen ook het cognitieve functioneren verbetert (Landers & Arent, 2007). Volgens bovenstaande onderzoeken zou het volgen van de sportstroming moeten leiden tot een hogere prestatiemotivatie en hogere cijfers bij cognitieve vakken. De PMT-K-2 test (Hermans, 2011) kan onder andere de hoogte van de prestatiemotivatie vaststellen. Er doen 81 jongens en 37 meiden uit de sportstroming en 54 jongens en 83 meiden uit de reguliere stroming, mee aan dit onderzoek. Zij hebben allen de PMT-K-2 test (Hermans, 2011) ingevuld. De gemiddelde score, van alle leerlingen, op het onderdeel prestatiemotivatie is stanine 4,9 en hierbij is de standaard deviatie 1,7. Deze resultaten zijn, net als alle andere resultaten (aantal beweeguren en cijfers theoretische vakken), verkregen vanuit statistisch analyses in SPSS. Naar aanleiding van de gemeten resultaten is het duidelijk geworden dat er geen significant verschil is (P= > 0,05) bij het volgen van de sportstroming en de hoogte van de score op de PMT-K-2 test, voor leerlingen van havo/vwo. Wat wel een significant verschil heeft (P= <0,05) is de invloed van het volgen van de sportstroming op vmbo-t/havo niveau op de prestatiemotivatie ten opzichte van de reguliere stroming. Daarnaast halen leerlingen met een hogere score op de PMT-K-2 test ook gemiddeld hogere cijfers voor de cognitieve vakken (zowel voor vmbo-t/havo als havo/vwo).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk