De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Positief coachen in het onderwijs

Rechten:

Positief coachen in het onderwijs

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is aantonen dat positief coachen in het bewegingsonderwijs een positief effect heeft op de intrinsieke motivatie van leerlingen. Op de St. Jozefschool in Amsterdam is onderzocht of gymles geven, met de focus op de drie aandachtspunten van de Stichting Positief Coachen, een positief effect heeft op de intrinsieke motivatie van leerlingen uit groep 7 en 8. De intrinsieke motivatie is gemeten door middel van de PMT-K-2 test (Hermans, 2011). Uitgebreid literatuuronderzoek laat zien dat positief coachen een positief effect heeft op de intrinsieke motivatie. Hieruit blijkt dat lesgeven met de focus op aandachtspunten van de Stichting Positief Coachen, een positief effect moet hebben op de intrinsieke motivatie van leerlingen. De Stichting Positief Coachen heeft drie aandachtspunten. Het eerste aandachtspunt is „praat vooral over taken in plaats van resultaten‟. Het tweede aandachtspunt is „vul de „emo-tank‟ van je leerlingen‟, hiermee wordt het geven van gemeende complimenten, het uitspreken van waardering, luisteren en aanmoedigen bedoeld. Het laatste aandachtpunt is „formuleer je kritiek constructief‟ (Kouwen, 2012). In totaal deden er 100 leerlingen mee aan dit onderzoek. Hiervan zaten 46 leerlingen in de interventiegroep en 54 leerlingen in de controlegroep. Zij hebben allen aan de start van het onderzoek de PMT-K-2 test ingevuld. Vervolgens heeft de interventiegroep gedurende vier weken, twee keer in de week, gymles gekregen met de focus op de drie aandachtspunten van de Stichting Positief Coachen. Na deze interventie hebben alle leerlingen opnieuw de PMT-K-2 test ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat na de interventie bij zowel de interventiegroep als de controlegroep een afname plaats vind op de score op prestatiemotivatie. Bij de interventiegroep is de gemiddelde score met 0.023 punt afgenomen en de standaarddeviatie met 0.280 punt afgenomen. Bij de controlegroep is de gemiddelde score is met 0.440 punt afgenomen en de standaarddeviatie met 0.267 punt afgenomen. Na de repeated measure ANOVA blijkt dat lesgeven met de focus op de drie aandachtspunten van de Stichting Positief Coachen geen significant positief effect heeft opgeleverd op de intrinsieke motivatie (p = 0.121).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk