De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatie voor school : een praktijkonderzoek naar de validiteit van de acroniem TARGET

Rechten:

Motivatie voor school : een praktijkonderzoek naar de validiteit van de acroniem TARGET

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek is er gekeken naar het effect van lesgeven vanuit een leer- respectievelijk resultaatklimaat op de motivatie van kinderen voor school en bewegingsonderwijs. De verwachting was dat leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd zouden worden na de interventie voor een leerklimaat en meer extrinsiek gemotiveerd na de interventie voor een resultaatklimaat. Deze hypothese is gebaseerd op het onderscheid dat Epstein (1989) middels de acroniem ‘TARGET’ maakte tussen de richtlijnen voor een leer- en een resultaatklimaat. Twee onderzoeksgroepen hebben in de voor- en nameting vragen, die betrekking hebben op de prestatiemotivatie (of te wel intrinsieke motivatie), van de PMT-K 2 test beantwoord. Tussen beide metingen kreeg de ene groep (N = 14) vijf gymlessen waarin een leerklimaat werd gecreëerd. Bij de andere groep (N = 21) werd in diezelfde tijd een lessenreeks van vijf gymlessen voor een resultaatklimaat gehouden. Door de onderscheiden richtlijnen van de acroniem ‘TARGET’ als doelstelling te gebruiken zijn beide interventies gerealiseerd. Wanneer de gemiddelde score van de leerlingen in de nameting significant hoger zou zijn dan in de voormeting kan er worden geconcludeerd dat die leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd zijn geworden. Als de gemiddelde score in de nameting significant lager ligt dan in de voormeting dan zijn de leerlingen minder intrinsiek gemotiveerd, dus meer extrinsiek, geworden. Dit onderzoek toonde aan dat er geen significant verschil heeft opgetreden bij beide groepen. Evenzo blijkt er geen significant verschil wanneer de resultaten van de voor- en nameting van jongens en meiden apart van elkaar worden vergeleken. Uit dit onderzoek kan niet geconcludeerd worden dat gymlessen, geleid door de acroniem ‘TARGET’, met als doel het creëren van een leer- of resultaatklimaat ervoor zorgt dat leerlingen meer of minder intrinsiek gemotiveerd worden. Er zijn overigens enkele kanttekeningen die bij dit onderzoek geplaatst kunnen worden met betrekking tot de interventietijd, het aantal participanten en de mogelijkheid tot het geven van sociaal gewenste antwoorden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk